Berätta om din bok!
Den handlar om ett urval händelser och rättsfall jag varit med om under mina drygt 30 år som advokat

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Skulle hålla ett föredrag om att vara advokat och funderade länge på vad jag skulle berätta om. När jag funderade över mina olika fall, blev det efter en tid så många att jag på en väns inrådan började sätta dem på pränt.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Vill gärna dela med mig av mina erfarenheter, eftersom det inte finns så många berättelser av den här typen. Som advokat i full verksamhet har man svårt att sätta av tid för författande. En svårighet finns också vad gäller att följa våra etiska regler om sekretess, vilket lägger en hämsko främst på de kollegor som ägnar sig åt uppmärksammade brottmål. När man väl kan börja berätta om fallen, har de ofta blivit inaktuella och glömts bort. Det som inspirerar mig främst är en önskan att sprida lite kunskap om vad en advokat kan råka ut för, gärna med en twist eller något oväntat resultat.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Har fått ett mycket positivt gensvar bland vänner och i synnerhet kollegor, varav några framfört att de antar utmaningen och ämnar göra samma sak.

Skriver du på något nytt nu?
Inte just nu, men jag har funderat över några nya fall, som skulle kunna väcka intresse eller roa.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ja, det har jag, eftersom så många har uttalat att de skulle vilja skriva en bok, men att det inte blivit av. Det handlar om att inte ställa alltför höga krav på sig själv eller på det man vill skildra. Alla har en historia att berätta och det är bara att sätta igång. När man väl börjat skriva, brukar det flyta på bra och man kan sedan sålla, vraka eller ändra vad man inledningsvis har satt på pränt. Man ska därefter anlita någon man har förtroende för som bollplank om man tänker rätt i vad som kan intressera en läsare.

Varför ska man läsa din bok?
För att få en stunds förströelse och inspiration, när man träder in advokatens värld, som kan vara såväl spännande och dråplig som oväntad.

Vad gör du när du inte skriver?
Arbetar fortfarande som advokat, men i allt mindre omfattning. Ägnar mig istället åt att resa, motionera tre hundar och idka sällskapsliv

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Det skulle glädja mig om juriststudenter fann boken intressant och inspirerande, eftersom den ger en inblick i sådant som studielitteraturen saknar. Jag vill gärna väcka en lust att ägna sig åt det bästa yrke jag känner till, advokatens.

Köp boken här!