Du skriver att läsaren av din bok blir undrande - vad är fiktion och vad är verklighet? Kan du utveckla detta resonemang?

Det finns avsnitt i boken som har verklighetsbakgrund. Vilka de är, är min författarhemlighet.

Handlingarna som beskrivs i boken - bedömer du att det är realistiskt att något sådant kan komma att inträffa i Sverige framöver? Att inhemska terrorister kan slå till på stor skala?

Ja, allt jag skriver om är genomförbart. Om man har ett tydligt mål, en sluten stark målmedveten liten organisation är det ganska enkelt i det öppna samhälle vi lever i.

Terrorn kan komma från många olika grupperingar. I min bok är det tre svenska män som har en otroligt stark frihetstanke-att göra individen helt fri från staten.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det fanns självklart en idé som hela tiden växte fram.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig? Hur mycket inspiration har du tagit ur din långa karriär inom polisväsendet?

Jag har mycket i mitt huvud. Det är många händelser och människor som inspirerat mig under årens lopp. Självklart är min långa karriär som polis och över 20 år som spanare en inspirationskälla.

Som spanare och som polis får man reda på mycket om många. Eller som man säger på span: ”Utan spaning, ingen aning”

Skriver du på något nytt nu?

Jag har påbörjat en uppföljare på Frihetens Kaos.

Varför ska man läsa din bok?

Boken är lättläst och lätt att förstå. Hela tiden finns en underton med som handlar om den politiska visionen ”Nattväktarstaten”. De flesta läsare kan i boken själva sätta namn på mina fiktiva karaktärer.

Samtidigt vill jag att läsaren skall fundera över vårt lands inre säkerhet. Är vi så här sårbara verkligen?

Vad gör du när du inte skriver?

Jag har slutat som polis och jobbar nu som Golfpro/Sportchef på Töreboda Golfklubb.

Vad är den huvudsakliga målgruppen för din bok?

Alla som har ett intresse av hur verklighet och fiction blandas.
Är helt säker på att en del anställda inom staten kommer dra på smilbanden och fundera..

Låter spännande, eller hur? Du kan köpa boken Frihetens Kaos här.