Berätta om boken

Boken består av 300 fågeldikter, där man skall gissa vilken fågel som beskrivs. Varje fågelart har jag gett ett fiktivt namn, som beskriver något karakteristiskt hos den. I dikten beskrivs sedan fågeln, så att den kan identifieras. Mångfalden fågelarter är basen, men artbegreppet är inte statiskt, utan arter utvecklar raser som i sin tur kan bli nya arter. Vissa arter klarar inte konkurrensen eller miljöomvandlingen utan dör ut.

Sedan 1999 har jag samlat data i facklittertur och fälthandböcker. Fåglar spelar roll som indikatorer på miljön. I folktron hade fåglar betydelse som födoresurs och som omen, goda som onda.

Hur kom den till

När jag började skriva hade jag en färdig idé. Jag skulle skriva 300 dikter om fågelarter som spontant påträffats i Sverige. För mig är 300 ett betydelsefullt tal. Spartanerna som försvarade Thermopyle var 300, Tarrasch skrev boken ”Dreihundert Schackpartien” och Club 300, en sammanslutning som bildades 1984 av fågelskådare som sett 300 eller flera fågelarter i Sverige.

Vad får dig att vilja skriva?

Det finns hela tiden en längtan efter att uttrycka sig så koncist och heltäckande som möjligt, vilket är typiskt för poesin. Det ingår också i bilden att finna mening med livet, att göra något positivt, och att finna glädje och tillfredställelse. Att skriva är en sådan verksamhet.

Hur reagerade din omgivning på författarskapet?

Mina närmaste har reagerat mycket positivt på skrivandet. Flera av dem skriver själva, eller har skrivit för sitt nöjes skull, eller i arbetet som facklittertur. De flesta av dem har uppmuntrat publicering. Jag har tidigare också skrivit facklittertur.

Skriver du på något nytt?

Jag har börjat samla in data, men har ingen aning om vad det kan bli. Upplägget kan delvis likna den publicerade boken.

Har du tips, råd till andra som vill skriva?

Jag vill inte ge några råd, för jag tror att böcker kan tillkomma på många skiftande sätt. Man har friheten att själv forma sitt stoff.

Varför skall man läsa din bok?

I första hand för att få hjärngymnastik. Förhoppningsvis kan de väcka nyfikenhet, och göra att man söker sig vidare i nya frågeställningar.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är pensionerad geokemist. Jag exkurerar i naturen, ser på fåglar, växter och på senare tid fjärilar. Många resor har gått utomlands. Fågelskådandet har blivit lidande på att min hörsel blivit sämre, så att jag inte längre kan höra många fågelarter. Med min särbo har jag kolonilott, vilket tar tid. Själv läser jag mest facklitteratur.

Vilka vill du helst skall läsa din bok?

Biologer och naturintresserade samt naturligtvis ornitologer. Vidare problemlösare av olika slag, t.ex. korsordsentusiaster.

Köp boken här!