Berätta om din bok!
”Gubben Höst” är en thriller om psykopati och ondska, om arv och miljö. Men också om kärlek och vad bristen av detsamma kan orsaka.
Psykiatern Per trodde det var ett karriärsdrag att få göra en stor sinnesundersökning på den kände dubbelmördaren Sigvard Hortz. Men det visade sig vara en mardröm han aldrig kunnat föreställa sig. Ondskan hade vägar han inte var beredd på och han kunde omöjligt ana var det skulle sluta.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram underskrivprocessen?
Efter att ha stött på en människa med psykopatiska drag, började jag läsa faktaböcker i ämnet. Enligt professor Robert D.Hare (”Psykopatens värld”, Studentlitteratur, 1997) är 2% av befolkningen psykopater, vilket innebär att vi alla stött på någon under vår livstid. Jag tycker att det är intressant att fundera kring hur de påverkar andra människors liv.
Historien har vuxit fram allt eftersom. En kärnfråga är vad som är arv och vad som är miljö och hur omgivningen påverkas av en psykopats nyckfulla beteenden.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid skrivit. Det är mitt sätt att uttrycka mig på. Det får mig att stanna av och tänka, att koppla bort annat som pockar på min uppmärksamhet.
Jag har tidigare gett ut lättlästa ungdomsböcker som handlar om saker som sker i samhället, t ex grooming (när vuxna söker kontakt med unga på nätet) och tiggeri. Saker som vi inte vill se, men som finns där ändå.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Positivt, tror jag. Det har varit svårare att ta mitt eget skrivande på allvar och stå för att jag behöver tid att skriva.

Skriver du på något nytt nu?
Just nu håller jag på med en lättläst deckarserie i sjukhusmiljö för barn. Förhoppningsvis kommer första delen ut nästa vår.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Alla bär på berättelser. Skillnaden mellan en författare och en som inte är författare är tålamodet att slutföra en bok, med allt vad det innebär med redigeringar och motgångar.

Varför ska man läsa din bok?
För att man är nyfiken, vill ha lite spänning och för att få veta vad som kännetecknar en psykopat. Kanske du har någon i din närhet?

Vad gör du när du inte skriver?
Jag jobbar som syskonstödjare på Barncancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Jag ansvarar för syskon till svårt sjuka barn som kommer till avdelningen. Där brottas vi dagligen med svåra frågor och jag möter många kloka barn och ungdomar som inspirerar mig.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Den är ju skriven som en underhållande thriller, om än ganska mörk. Det är definitivt ingen barn-och ungdomsbok utan riktar sig till vuxna.