Berätta om din bok!
Boken skriven i "du" form beskriver enkelt för dig vad psykiska symtom och diagnoser är. I boken kan du hitta information hur den psykiatriska vården fungerar i Sverige som kan vara till hjälp för dig som patient, anhörig eller allmänt intresserad.
Boken beskriver bakgrunden till psykiatrisk diagnostik, ger enkla förklaringar till hur psykisk sjukdom kan uppkomma och ger en överblick över de behandlingsformer som finns.
I boken finns exempel på hur det kan kännas att leva med psykiska symtom med flera unika patientberättelser, bilder, dikter och musik.
Min förhoppning är att när du läser boken kan förstår lite mer om vad "psykiatrin" handlar om.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
I mitt möte med patienter saknade jag en enkelt skriven bok att rekommendera till läsning som på ett enkelt sätt förklarst psykiska symtom, behandling och bakgrundsfaktorer. Jag beslöt mig därför att försöka skriva en sådan bok. Boken växte fram genom att slå samman olika berättelser som jag i min praktiska vardag brukar berätta för mina patienter. De exempel jag använt har vid flera tillfällen hjälpt mina patienter att bättre förstå och gå vidare med sina besvär. Flera bra ideer. bidrag och synpunkter kommer från mina tidigare patienter.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Mitt mål med skrivandet är att dela med mig av kunskap och intryck som jag fått från tidigare patienter och i min praktik inom olika områden inom psykiatrin. Som inspirationskälla ha jag haft en önskan att psykiska symtom och sjukdom ska kunna förstås av flera och att detta förhoppningsvis kan leda till en ökad acceptans och normalisering av sjukdomar som betraktas som psykiska.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag har fått ett stort positivt gensvar från patienter och kollegor om behovet av denna typ av bok.
Skriver du på något nytt nu?
Ja
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv om något som ligger dig varmt om hjärtat. Känslan och glädjen är viktig
Varför ska man läsa din bok?
För att du som patiant eller anhörig ska förstå lite mer hur psykiatrin fungerar
Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar som psykiater/läkare vid Ersta Psykiatriska klinik Vid sidan om läkararbetet är jag nu delaktig i ett projekt som utvärderar effekten av olika behandlingsformer vid uppmattningssyndrom
På fritiden försöker jag träffa min familj som är utspridd i Sverige. Jag reser mycket och försökar hitta nya intressanta ställen där jag kan praktisera mitt intresse för undervattensfotografering.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som kan var intresserad och i behov av att förstå mer om hur psykiatrin i Sverige fungerar.