Berätta om din bok!

"Högt spel under ytan" är en fiktiv roman baserad på fakta och egna erfarenheter. Boken, som utspelas år 2009, handlar om främmande ubåtar, spioneri, försvarets nedskärning, miljön, manipulationer och dolda agendor.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivarprocessen?

Jag utgick ifrån mina egna erfarenheter från U 137 - affären och ubåtsjakter, som jag varit med om. Utifrån mina erfarenheter och minnen genomförde jag en omfattande research. Jag skrev under ett halvårs tid ner olika episoder på små lappar. När själva skrivandet tog vid tog det inte så lång tid, utan var mera frågan om disciplin.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har haft ett spännande liv och många gånger varit med i centrum för dramatiska händelser under det "kalla kriget", så jag har något att berätta.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

"Högt spel under ytan" har fått ett strålande mottagande, inte minst bland vänner och gamla kolleger. De flesta som läst boken säger att de sträckläst den.

Skriver du på något nytt?

Nu skriver jag om ett ämne, som hittills sällan behandlas i svensk litteratur, den svenska försvarsindustrin. Geografiskt sträcker sig boken från Singapore till Washington DC. Den kommer att innehålla ett flertal dramatiska situationer och får ett spännande förlopp.

Har du några tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Att skriva själva boken är den lättaste delen. Att omsätta ditt manus till en färdig bok tar tid och mycket möda. Det kräver dessutom stor uthållighet och kan bli dyrt.

Varför skall man läsa din bok?

"Högt spel under ytan" ger dig insikter i en värld som finns, men sällan syns. Du får veta vad som hände i Östersjön under det "kalla kriget" och får se vad konsekvenserna av det nedrustade svenska försvaret innebär i verkligheten i dag.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag har ett trevligt liv med familj, vänner, föreningsliv, trädgårdsarbete och golf. Jag jobbar också med underlag för nästa bok.

Köp boken här!