Berätta om din bok!

Boken beskriver andras samt framförallt mina egna självupplevda erfarenheter kring hur man kan tillfriskna från ett kemiskt beroende.

 
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Tanken om att skriva en handbok i hur man ska klara den första kritiska perioden som nynykter kom till mig rätt så tidigt i mitt eget tillfrisknande. Det saknades nämligen en sådan bok. Det tog dock nästan 5 år innan mina idéer och erfarenheter skrevs ner och ungefär lika lång tid tills det att jag var beredd att ge ut boken. Att skriva manuset gick dock väldigt snabbt, ca två månader, i ett enormt gudomligt flöde.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag får min inspiration av Gud och det som driver mig är min önskan om att hjälpa andra människor som sitter fast i olika former av beroende. Jag har arbetat med människor i 30 år i olika former varav de ca 10 senaste som terapeut.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Bara positivt av dem som känner mig väl, vänner och klienter. De andra vet inte om att jag skrivit en bok, inte än.
 

Skriver du på något nytt nu?

Jag har påbörjat min andra bok som ska heta ”Det Trettonde Steget” med underrubriken ”Våga Växa”. Denna bok kommer att väcka mycket känslor och reaktioner eftersom jag i den kommer att ifrågasätta saker som inom missbruks- och behandlingsvärlden är heliga. Men det är just det som är meningen, att väcka en debatt.

Boken kommer även att innehålla övningar och uppgifter för ett fortsatt tillfrisknande.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

”Just do it”
 

Varför ska man läsa din bok?

Har man tagit eller står inför ett beslut om att det liv man lever nu inte är hållbart längre, att man måste förändra det, så ska man absolut läsa min bok. Boken vägleder dig samtidigt som den ger dig hopp om att fortsätta på den nya inslagna vägen. Den är även ett utmärkt instrument för den som vill förstå mer kring beroendepersonligheter och riktar sig därför lika mycket till anhöriga till alkoholister och narkomaner.


Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar som bl.a. terapeut.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som på något sätt är drabbad av alkoholism eller annan beroendesjukdom. Det kan lika bra vara en medberoende som en beroende.  Människor som arbetar inom missbruksvården skulle också ha en stor nytta av att läsa boken. Även läkare, psykologer m.fl. som träffar många människor där den egentliga  bakomliggande orsaken till vårdsökandet i många fall handlar om ett kemiskt beroende. Och som tidigare nämnts, boken lämpar sig även för ALLA som lever med eller har en nära relation till någon som lider av en beroendesjukdom