Berätta om din bok!
Boken handlar om nio rättsfall från min 40åriga advokatverksamhet där klienterna drabbats av svåra kränkningar av sina mänskliga rättigheter och vad en advokat kan göra.
Hur kom boken till?
Jag letade fram mina gamla akter från de olika fallen, i ett fall hade jag inte tillgång till min egen akt utan fick vända mig till riksarkivet som hade arbetsdomstolens akt. När utkast till de olika kapitlen var färdiga lät jag mina gamla klienter läsa texterna för att kolla om jag missuppfattat något.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Idén var ganska färdig när jag väl valt ut vilka fall jag skulle skriva om.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Möjligheten att upplysa och påverka människor. Jag har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter.
Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver på en biografi om min farfars farfar. Det är ett långtidsprojekt och osäkert om det kommer att resultera i en tryckt bok.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Var inte rädd att sätta dig vid datorn och pröva om det funkar att skriva.
Varför ska man läsa din bok?
Jag tror att läsaren av min bok är intresserad av samhällsfrågor och människans grundläggande fri - och rättigheter.
Vad gör du när du inte skriver?
Långa promenader och läsning.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Ungdomar som funderar över sitt yrkesval.