Berätta om din bok!
”Det är mina memoarer och ett försök att beskriva min tidigare yrkesrolls villkor och verklighet.”

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
”Under mina mest aktiva yrkesår förde jag ständigt dagboksanteckningar. Oftast under många och långa flygresor. Hela tiden fanns nog tanken att mina noteringar en dag skulle bli stommen till en bok.
I samband med min pensionering från Sveriges Television ägnade vår personaltidning hela fem sidor åt mig och mina ”bedrifter”. Och det var nog den uppmärksamheten som fick mig att börja skriva ihop ett riktigt bokmanus.”

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
”Det här är min första bok, men jag har alltid gillat att skriva. I min mors kvarlåtenskap hittade jag flera pärmar fyllda med mina brev. Över tusen brev från mig var prydligt katalogiserade i kronologisk ordning. De första hundra var barnsligt handskrivna med kulspetspenna, men de senare skrevs på maskin och slutligen på min första dator. Breven blev till stor hjälp då minnet svek mig. Några av breven är dessutom citerade i boken.”

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
”De som känner mig väl har alltid varit mycket uppmuntrande samtidigt som andra har uppfattat mina ambitioner som storhetsvansinne. Förra året, 2014, färdigställde Maj Wechselmann filmen Vittne till sin samtid. Den gjordes för Göteborgs filmfestival, men visades senare under våren även på SVT. Och efter den plötsliga uppmärksamheten var det många som ville att jag skulle skriva en egen bok.”

Skriver du på något nytt nu?
”Nu försöker jag samla ihop alla de berättelser som inte fick plats mellan bokens pärmar. Och det är väldigt mycket! Men det blir ingen ny bok utan materialet lägger jag så småningom ut på nätet.”

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
”Det får bli samma råd jag själv fick. Har du något att berätta så skall du skriva ner det som minnesanteckningar. Och vem vet? Snart har du kanske material till en hel bok!”

Varför ska man läsa din bok?
”Jag tror min bok kan vara intressant för dem som tittar på TV-nyheter. Här får ni veta mer om vad som händer därute på fältet bakom kameran. Fotografens roll och de faror han utsätter sig för. Liksom oundvikliga konflikter mellan redaktörer, reportrar och fotografen.”

Vad gör du när du inte skriver?
”Eftersom jag på grund av mina skadade lungor blir alltmer rörelsehindrad är Internet och Facebook min livlina ut i ”verkligheten”. Så jag tillbringar större delen av min dag framför datorn. Men jag missar aldrig radions och TV:s nyhetsprogram.”

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
”Det är svårt att kategorisera mina eventuella läsare, men de bör vara nyfikna på - och intresserade av - hur en TV-fotograf jobbar för att vara första på plats när något stort händer och de risker fotografen utsätter sig för. Kom ihåg att reportern med mikrofon i handen sällan är ensam. I skuggan bakom TV-kameran finns ytterligare en stolt yrkesman med egna berättelser.”

Köp boken här!