Berätta om din bok!

Är en berättelse om en helt vanlig familj med ett gott liv, bra arbeten, trygg ekonomi och bra inbördes relationer. Kurt och Maggan får besök av dotter med familj för en trevlig lördagsmiddag. I huvudsak förlöper dagen bra förutom det obligatoriska politiska grälet mellan Kurt å ena sidan och dottern Ida och svärsonen Kasper å andra sidan. Som så ofta handlar diskussionen om Palestina och Israel, vilken sida som är den goda respektive den onda. Samt inte minst vad det är som gör att man kan offra sitt eget liv som de palestinska självmordsbombarna gör. Samtidigt som de tar andras, till synes oskyldigas, liv. Frågan är om det över huvud taget går att förstå vilka mekanismer som driver människor till sådana dramatiska handlingar.

Innan Ida, Kasper, samt barnbarnen Rosi och Hanna återvänder hem är stämningen åter god. På hemvägen händer det mest förfärliga. Kurt och Maggan ställs nu inför sitt livs svåraste dilemma, att rädda den spillra liv som återstår och samtidigt finna mening med deras  fortsatta liv. Med tiden ställs Kurts och Maggans relation inför hittills okända prövningar, prövningar som periodvis låser deras relation men också ger stunder av varm och nära värme. För Kurt blir de kommande tre månaderna en helt ny erfarenhet med en närhet i sina relationer han dittills inte upplevt i sitt snart sextio årliga liv. Berättelsen ställer läsaren inför frågor som vad man är kapabel till när livsvalen begränsas till det yttersta, hur långt är man beredd att gå av kärlek till ens närmaste samt hur sårbar kan man blir när de inre skyddsnäten rämnar och försvarsmekanismerna helt eller delvis sätts ur spel.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén var huvudsakligen färdig, först som ett filmmanus men ganska snabbt övergick det till ett bokmanus. Grundidén till berättelsen har följt med hela tiden men har allt eftersom ändrats och kompletterats. Jag har under skrivarprocessen haft ett flertal vänner som agerat amatör lektorer samt på slutet en professionell lektor via Vulkan vilka alla varit oerhört viktiga för slutresultatet. Speciellt den feed-back jag fick av Vulkans professionella lektor förde berättelsen framåt både avseende innehåll och stil.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Har skrivit hela mitt liv, både artiklar, PM i jobbet och dagböcker för den egna utvecklingen. Det ger mig en känsla av tillfredsställelse att se mina egna tankar och funderingar. Resultatet blir så synligt, det känns i hela kroppen att jag utvecklas tillsammans med texten. När jag är mitt inne i den mest intensiva skrivarprocessen blir det som ett gift, det går knappt att sluta skriva

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Med förvåning men också med stor glädje. Jag har fått fin och ärlig respons av mina nära och kära. vänner. Det var helt och hållet deras uppmuntrande tillrop som till slut fick mig att försöka ge ut berättelsen som bok.

 

Skriver du på något nytt nu?

Är inte där ännu. Jag har en grundidé som jag gör en del research på men har ännu inte ”fattat pennan”. Om den berättesen ska bli bra krävs en hel del fördjupande research vilket kräver både tid och pengar.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt glädjen att författa styra dig, inte hur en eventuell publik kommer att ta emot din berättelse. Skriv så fingrarna blöder och försök att skaffa en grupp vänner som kan bli amatör lektorer. Jag hade så kul tillsammans med dom och fick så god hjälp att skrivandet blev ännu mer njutbart.

 

Varför ska man läsa din bok?

Jag hoppas att boken lockar till reflexion över varför människor kan drivas att göra det mest förbjudna, att läsaren ska dela huvudpersonernas sorg och glädje, uppleva spänning och varma djupa känslor av kärlek och fundera på frågan ”varför”, kan man göra så på grund av den allra djupaste kärlek?

 

Vad gör du när du inte skriver?

Har nu tid att umgås med mina bästa vänner vilket jag gör stora delar av min vakna tid, att åka skidor och långfärds skridskor på vintern och ”pula” i sommarhuset de få varma månader vi har på året. Dessutom är jag ständig gäst på konserter, biografen och fotbollsmatcher. Älskar att se sändningarna från Metroplitan Opera i New York som visas i vårt fina konserthus Studio Acusticum.

Köp boken här!