Berätta om din bok!
Handlingen i bifogade manus utspelar sig i slutet av 1800-talet och fram till andra världskrigets slut i och omkring Stockholm. Pigan Augusta som föddes i fattigstuga i Västergötland kommer till ett framväxande Stockholm som 19-åring för att söka lyckan. Hon får tre barn med tre olika män. Två av barnen hamnar i fosterfamiljer där de far mer eller mindre illa, bara ett återvänder till henne. Genom Augusta strävan att försörja sig och sina söner får läsaren ta del av ett tidsdokument om fattig-Sverige, kvinnors utsatthet, klassmotsättning och orättvisor vid förra sekelskiftet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Främst genom forskning i olika arkiv och att läsa om livet förr.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag är intresserad av hur folk har levt/överlevt i alla tider. Här har jag kommit mig själv nära. Kunskap om förutsättningar och livsvillkor förr i tiden är källa till självkännedom och viktig att föra vidare. Mänsklig aktivitet och förverkligade/icke förverkligade drömmar är orsak och verkan till hur livet blir. Kringelikrokarna är många på vägen. Min berättelse är autentisk. Som lokalhistoriker tycker jag att kännedomen om vårt gamla samhälle löper stor risk att försvinna in i glömska. Många problem som vi klagar på i dag är lyxproblem, men även om vi klagar har vi fått det mycket bättre. Men ingenting är gratis och vi måste vårda våra drömmar och tro mera än misströsta

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Ja det får man se.

Skriver du på något nytt nu?
Jag har planer och tankar men inte överfört dem i pränt än.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv! Skriv!

Varför ska man läsa din bok?
För att få veta sin egen plats i tillvaron. Hur blev det så att du blev den du är.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är lokalhistoriker. Guidar, är museipedagog, är aktiv i hembygdsrörelsen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla vuxna (även unga vuxna) har något att hämta i samhällshistorien och sin släkthistoria.