Boktitel:  Goda förebilder och fega, rädda halvgudar - scener ur arbetslivet

 

Berätta om er bok!

 

Goda förebilder och fega, rädda halvgudar – scener ur arbet­slivet bygger på vårt långa yrkesliv varav många år som kvinnliga chefer, projektledare och kon­sulter från både ideella, offentliga och privata verksamheter. I den här boken berättar vi, reflekterar och diskuterar våra erfarenheter. Vi knyter an till både forskning, filosofi, synar rå­dande trender och försöker förstå sammanhangen. Vad döljer sig bakom vackra fraser och masker i form av maktspel i or­ganisationer och personliga handlingsmönster.

 

 

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

 

Idén till boken fick vi för ca 10 år sedan, inspirerad av vår kunskapsresa till USA. Vi gjorde en disposition men insåg att vi inte kunde skriva boken mitt under karriären.  Vem efterfrågar någon som sticker ut?

När vi hittade dispositionen nu under skrivandet upptäckte vi att den fortfarande var aktuell.

De stolpar och nyckelord som vi då hade formulerat var följande: Bidra till lärande genom ett provokativt och utmanande anslag där några heliga kor slaktas.

Vårt perspektiv var att skriva med samhällsmedborgarens vardagsglasögon.

Vi ville berätta om och analysera företeelser i arbetslivet kring ledarskap, förändringsprocesser, lärande och kompetensutveckling. Våra utgångspunkter är självupplevda erfarenheter som vi reflekterar över och söker förstå. Vi vill sticka ut hakan, väcka känslor och debatt, identifikation och inspirera läsare att känna igen sig och göra modiga vägval.

Man kan lära av erfarenheter genom att reflektera. Vad hände egentligen och varför, Skulle man kunna göra på annat sätt är ständigt aktuella frågor. Att stanna upp och reflektera brukar man sällan hinna med i ett hektiskt arbetsliv där hjulen snurrar allt fortare.

 

 

 

Vad får er att vilja skriva? Vad inspirerar er?

 

Helga: Jag har alltid gillat att skriva alltifrån dagböcker och uppsatser i skolan till utbildningsmaterial, rollspel för jobbet, manus för CD-rom. Jag har också skrivit debattartiklar, varit medförfattare i några fackböcker samt skrivit en minnesbok om vänskap  ”Att mötas - att minnas”.

Inspiration kan jag få av sådant som händer i omvärlden rörande mina intressen som samhällsutveckling och politik, människors situation på jobbet och i världen, teater, litteratur, egna upplevelser. Jag gillar att reflektera och kommentera livet helt enkelt.

 

Anita: Det är i första hand roligt att skriva och formulera sig. Inspirationen ligger i själva skrivandet, att använda ord, bygga meningar och utmana sig själv att få till en text som hänger ihop och blir förståelig. För mig handlar det också om att dokumentera till eftervärlden Det här är min tredje bok. Jag har tidigare skrivit Distansarbeta i framtidens IT-samhälle, Ett annat Kökar, kultur växer – 20 år med Kökar Hembygdsförening.  Jag stimuleras av att arbeta tillsammans med en annan person. I det ligger en utmaning att kunna utarbeta en gemensam text som bägge kan ställa sig bakom. I det ligger en speciell glädje.

 

 

 

Hur reagerade er omgivning på ert författarskap?

 

Anita: Positivt och att det är bra att jag tar mig an att dokumentera.  Det goda stödet från familjen har varit en förutsättning.

 

Helga: Jag vill inte kalla mig författare av respekt för de "riktiga", sådana som P.O. Enqvist, Joyce Carol Oates för att nämna några. Vissa i min omgivning blev nyfikna, de flesta reagerade inte speciellt. 

 

 

 

Skriver du på något nytt nu?

 

Anita: Nej inte just nu.  Det finns ett synopsis i byrålådan på en deckare.

 

Helga: Jag har alltid något litet skrivprojekt på gång. Nu är det två mycket olika saker på idéstadiet.

 

 

 

Har ni tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

 

Anita: Att upprätta ett synopsis så att man har en bra inre bild över det man vill berätta om.

 

Helga: Läs mycket, reflektera och skriv utan att snegla på vad folk ska säga och tycka. Håll ögon och öron öppen för nya intryck. Gå omkring i naturen, då kommer ofta tankar och träffsäkra formuleringar, tycker jag.

 

 

 

Varför ska man läsa er bok?

 

Anita. Därför att man kan få del av andra erfarenheter inom ett mycket aktuellt område inom arbetslivet som handlar om att människor kan fara illa. Kan boken medverka till att individen får en större förståelse för organisationens inre organ så kan det kanske medverka till en bättre tolkning och förståelse till det som sker. Känslan av att inte vara ensam utan att man ingår i ett större sammanhang kan medverka till att man förstår processen bättre.

 

Helga: För att känna igen sig och reflektera över det egna livet men även för att få nya tankar, kanske ompröva sina egna vägval. Bli litet tuffare och modigare. Folk får gärna bli provocerade. En läsare sa nyligen   "...det är en djävligt irriterande bok". Jättebra, tycker jag. 

 

 

 

 

Vad gör ni när ni inte skriver?

 

Anita: Jag ägnar tiden till mina olika uppdrag, både politiska och ideella. Min man och jag reser en hel del för att upptäcka nya platser och kulturer.   När vädret tillåter blir det en del arbete i trädgården och att planera var de nya växterna ska placeras så att färger och blomning blir samstämmigt samt täcker en längre tid. Umgås med vänner och äta god mat tar även sin tid. Därutöver kommer symaskinen fram för att skapa några nya kreationer.

 

Helga: Jag träffar vänner och umgås med familjen, inte minst barnbarnen. Jag läser mycket, lyssnar på klassisk musik och går på teater, gympa. Jag tar emot en och annan klient för karriärplanering. Det är varje gång en fantastisk stimulans att få dela en annan människas livsväg en tid. Den här årstiden blir det också mycket bök i trädgården och så reser vi en del.

 

 

 

 

Vilka vill ni helst ska läsa er bok?

 

Anita: Personer som är intresserade av det inre organisationslivet ser jag som målgrupp. Särskilt unga läsare i början eller mitt i karriären kan kanske inspireras och pro­voceras av boken, får lust att undersöka, reflektera och utmana sina egna föreställningar, förhållningssätt och beteenden. Om bokens innehåll kan medverka till att läsaren blir modigare och vågar lita på sin egen känsla och kompetens lyckas man kanske undvika de osynliga snubbeltrådarna som finns utlagda där man minst anar dem.

Kort sagt kan alla människor som reflekterar över vad som händer i på en arbetsplats oavsett om det handlar om hela organisationen eller om enskilda individer är målgruppen för vår bok.

 

Helga: Framför allt unga människor i början av karriären så det slipper göra alla misstag själva men även människor som gjort liknande resor i arbetslivet som vi.