Berätta om din bok!

Boken handlar om min barndom och uppväxt och om mina upplevelser till sjöss på 1950-60-talen. När jag var 16 år gick jag till sjöss och jobbade sedan på olika båtar i åtta år. Det var ett hårt men spännande liv. Jag berättar också om hur det var att lämna sjömanslivet och försöka etablera sig på landbacken. Efter en rad olika ströjobb hade jag turen att få jobb som redaktör på en dagstidning.
 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

När jag gick i pension efter 32 år som journalist blev det mycket fritid och då föddes idén att skriva en bok. Tanken var att släkt och vänner skulle få ta del av skriften.
 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Att skriva har alltid roat mig. Redan under skoltiden vaknade intresset och sedan blev det mitt yrke. Att skriva om människor har varit särskilt givande.
 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Min familj och mina vänner har reagerat positivt. I första hand är det mina barn som uppmuntrat mig till att skriva boken. Dom tycker det är kul att läsa om farsans ”galenskaper”.
 

Skriver du på något nytt nu?

Nej, för närvarande skriver jag inte på något särskilt. Det är inte troligt att det blir några fler böcker.
 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Alla människor har något att berätta. Jag tycker att man ska försöka skriva ned sina minnen. Det behöver inte vara några hisnande äventyr. Man behöver inte vara en Hemingway för att skriva en bok.