Boktitel: Så marknadsfördes U21-EM i Helsingborg 2009 
 
Berätta om din bok!
Denna bok beskriver hur Helsingborgs stad arbetade med marknadskommunikation inför U21-EM 2009. Åtgärder utvärderas och primärkunden avslöjas. Boken ger dig konkreta tips om vad man bör tänka på när man skapar en kommunikationsplan och kan även fungera som en checklista över olika marknadsförande aktiviteter, vilka kan appliceras på alla sorters event. Det går också utmärkt att använda boken som utbildningsmaterial, då den tydligt illustrerar hur en kommunikationskampanj kan planeras och genomföras. 
 
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken är skriven som en fallstudie. På så sätt kan man säga att jag började skriva boken första dagen jag började arbeta som marknadsförare för Uefa U21-EM i Helsingborg.
 
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag vill alltid dela med mig av mina erfarenheter och så hoppas jag att materialet kan bidra till utveckling.
 
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Positivt.
 
Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver en bok om självförsvar. Boken kommer ut i augusti.
 
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
 
Just do it. 
 
Varför ska man läsa din bok?
 
För att ta del av marknadsföringsarbetet kring ett historiskt arrangemang.
 
Vad gör du när du inte skriver?
Arbetar som varumärkesstrateg och affärsutvecklare.
 
Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Blivande sport- eller eventmarknadsförare.