Berätta om din bok "Kokbok för systemförvaltare"!
Boken beskriver hur man skall hantera den kanske viktigaste fasen i ett IT-systems "liv". Normalt lägger vi all kraft på projektfasen för att sedan släppa taget om systemen när de väl gått i drift. Min poäng är att det är då den besvärligaste fasen i ett systems liv börjar. Det är nu vi skall leverera de resultat som utlovades när vi fick pengar till ett utvecklingsprojekt, eller ett systeminköp. Det är nu de utlovade effekterna i verksamheten skall infrias. Tyvärr har det traditionellt varit ont om bra metoder för att på detta sätt förvalta system. Jag försöker råda bot på det.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken är ett resultat av egna tillkortakommanden, liksom av en mängd uppdrag, där organisationer bett mig hjälpa till att få en god systemförvaltning till stånd. Boken har också tillkommit pga av att jag känner mig irriterad över hur en del s.k. experter försöker kränga på organisationer byråkratiska och dyra metoder, som främst går ut på att generera intäkter till konsultföretagen ifråga. All min egen erfarenhet, allt jag sett i mina uppdrag och all feedback jag fått, har sammanstrålat i boken.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid haft lust att uttrycka mig på olika sätt. När jag känner mig inspirerad och tycker att jag hittat något som kan tillföra verksamheter nytta, så vill jag gärna dela med mig av det. När jag stötte på Vulkan, så försvann plötsligt alla de praktiska hinder jag tyckte mig se med en traditionell bokutgivning. Med Vulkan behåller jag kontrollen och kan enkelt göra ändringar och uppdateringar i den takt jag har lust.

Hur reagerade din omgivning när du plötsligt var publicerad författare?
Några har tyckt att det är något särskilt med att ge ut en bok och uttalat sig uppskattande. Själv tycker jag kanske inte att det är så märkvärdigt.

Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver emellanåt på en bok om hur man bygger upp IT-strategier.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv om det du brinner för. Inse att konkurrensen om läsarna är mycket stor och bli inte besviken om alla inte genast inser att de bör köpa och läsa din bok. I övrigt beror det naturligtvis på inom vilket ämne man vill uttrycka sig.

Varför ska man läsa din bok?
Man skall läsa den för att man är intresserad av systemförvaltning.
Man kan också läsa den för att man blivit besviken på alla de konsulter som vill göra pengar på att sälja byråkratiska och ibland obegripligt tillkrånglade modeller för systemförvaltning.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar med egen konsultverksamhet inom affärs- och processutveckling. En del av detta är att försöka få organisationer att inse att det inte behövs så mycket för att med egen kraft få till stånd en bra systemförvaltning. Sedan är livet så mycket mer än bara jobb. Det innebär att jag numera ägnar mycket tid åt att leva ett liv som inte kretsar runt kollegor, arbete, uppdrag och behovet av att vara mitt i "flödet".