Berätta om din bok!
”Detta är mitt liv” är en självbiografi. Den handlar om hur jag blivit bemött i olika sammanhang som funktionshindrad.
 
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det var min far som gav mig iden, men det var först efter hans död som inspirationen kom.
 
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag tycker om att skriva eftersom det tryckta ordet ger mig makt att förändra dåliga ting till något bättre. Jag hoppas det i alla fall.
  
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag vet inte eftersom denna bok är min första, men jag tror positivt.
 
Skriver du på något nytt nu?
Nej, men jag har några idéer.
 
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Man måste tro på sig själv och man måste vara envis…
 
Varför ska man läsa din bok?
Min bok ska läsa av alla eftersom det är en lärdom att läsa hur en funktionshindrad har haft det under ett halvt sekel med sin kamp att förverkliga sina drömmar.
 
Vad gör du när du inte skriver?
Jag försöker att skriva artiklar i massmedia och att läsa mycket böcker. Jag följer också med i de dagliga nyhetsflötena. 
 
Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag vill att alla ska läsa min bok.