Berätta om din bok!

Boken handlar om de strukturer som utmärker det moderna samhället och vad som påverkat deras utformning. Mycket av det som många tar för givet i dagens samhälle har bara existerat under en kort tid. När man får reda på att något som man tagit för givet inte existerade tidigare öppnar detta förhoppningsvis ens kritiska sinne och man börjar fundera på varför samhället ser ut som det gör. Det vill säga vad det är som påverkat dagens sociala strukturer och varför är det inte annorlunda?
Jag beskriver och diskuterar det moderna samhället utifrån sociologerna Émile Durkheim, Karl Marx och Max Weber. Dessa tre tänkare levde i brytningstiden när äldre samhällen övergick till det moderna samhället. På grund av att de levde under denna tid hade de en utblick över det moderna samhällets uppkomst och kunde de beskriva och analysera de nya strukturer som uppkom vid denna tidpunkt, vilka vi lever inom idag. Bland annat diskuteras förändringar av makten, nya sätta att se på tiden, vetenskapen och arbetet och arbetsrytmen (och därmed livsrytmen). Min förhoppning är att genom att gå tillbaka till dessa tre äldre tänkare kan man beskriva och kritisera dagens samhälle på ett intressant och bra sätt. I och med att flera av de samhälliga strukturer som påverkar oss idag inte formades igår utan för några decennier sedan är det fascinerande och givande (tycker jag) att läsa de tänkare som levde när strukturerna uppkom.
Att jag valt att utgå ifrån just Durkheim, Marx och Weber beror till stor del på att de alla ser samhället utifrån olika perspektiv och därmed kompletterar de varandra. Boken är en introduktion till dessa tre tänkare, vilka brukar kallas för klassikernas klassiker inom sociologin. På detta sätt får läsaren även en introduktion till den vetenskapliga grenen sociologi och tre olika grundperspektiv som finns inom sociologin.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken skapades av rent intresse och lust. Jag har alltid ansett att dessa tre tänkare ger många fruktbara teorier om "varför gör vi på detta viset" i det moderna samhället. Även om det finns brister hos de alla tre, skapar bristerna nya frågor. Så det var en färdig idé från början, vilken var att sammanfatta dessa tre tänkares teorier på ett så lättförståligt sätt som jag kunde.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Drivkraften är nyfikenhet! En nyfikenhet om varför världen ser ut som den gör. När man tror att man börjar finna svar är det intressant att skriva ner dessa. Då märker man lättare vissa svagheter med svaren och det kritiska sökandet går vidare.

Hur reagerade din omgivning när du plötsligt var publicerad författare?

Glatt kramandes!

Skriver du på något nytt nu?

Kort svar: ja.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Inget mer än att gör det på grund av lust och intresse.

Varför ska man läsa din bok?

Det som jag själv finner mest intressant i boken är vad dessa tre tänkare menade skulle bli de största problemen i dagens samhälle. Vad det är i utformningen av det moderna samhällets sociala strukturer som får människan att må dåligt. Jag anser att de oftast träffar huvudet på spiken.

Vad gör du när du inte skriver?

Sysslar med sådant som jag tycker om. Då främst att vara med och ta hand om min familj så gott jag kan.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De personer som har någon form av intresse och finner det spännande att läsa om vad några klassiska tänkare anser har format det moderna samhälle och vad de trodde skulle bli de stora kritiska problemen i det.