Berätta om din bok!
Med min bok vill jag delge läsarna mina upplevelser om de livsförhållanden som rådde vid 30, 40- och 50-talet.
Berättelsen tar sin början i 30-talets Sverige, då en svår ekonomisk kris med stor arbetslöshet som följd, drabbade vårt land. Mina föräldrar, som vid den tiden hade lyckats bygga upp en trygg tillvaro, tvingades lämna allt för att bege sig ut på landsbygden där arbete fanns. Men trots stridigheter och svåra levnadsvillkor, fanns där ändå en förhoppning om en bättre framtid.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram
under skrivprocessen?

Skildringen har funnits där en lång tid innan den kom på pränt.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Att skriva är ju att förmedla något och det är i sig väldigt inspirerande.

Hur reagerade din omgivning när du plötsligt var publicerad författare?
Mina närmaste, samt mina nära vänner blev mycket imponerade av mitt författarskap. Det kändes verkligen varmt om hjärtat!

Skriver du på något nytt nu?
För närvarande känns det som om något nytt är på väg att växa fram i mitt skrivande.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv! Varje människa har en berättelse som är värd att berättas.

Varför ska man läsa din bok?
Den som läser min bok får göra den bedömningen själv.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag tar fram mitt målarskrin med penslar och pennor. Kanske blir det ett motiv då...eller nästa gång.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Naturligtvis är detta upp till läsaren - om han eller hon är intresserad av den här sortens litteratur.

Här kan du köpa Gunbritts bok.