Berätta om din bok!
Det är en verklig historia om en familjs ökenvandring bland sociala myndigheter och i det svenska rättssystemet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Eftersom boken skildrar verkliga händelser under en lång tid har den legat och pyrt länge.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Det som hänt oss händer varje dag någonstans i Sverige. Det är så viktigt att det kommer fram och att det blir en ändring.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
De tyckte jag borde ha skrivit den för länge sedan.

Varför ska man läsa din bok?
Det är svårt att tro att det finns så många institutioner bland svenska myndigheter som kan vara så långsamma, partiska och oproffesionella utan att något som helst ansvar utkrävs och att de till synes kan driva sina egna agendor utan att det får några konsekvenser.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Min bok är till för alla andra som är eller har varit i samma situation samt de myndighetspersoner som oförtrutet kämpar för klarsyn och rättvisa. Ni måste fortsätta orka kämpa!

Köp boken här!