Berätta om din bok!
Det är faktiskt en bok som är ett samarbete mellan mig, min familj, vänner och läkare och anna sjukvårdspersonal - där vi alla beskriver hur det är när vi landar i ett kaos - ofrivilligt. Jag berättar personligt och självutlämnande om hur vi tog oss an allt med en otrolig envishet, professionell läkarvård och med ett fantastiskt stöd från alla kämpade jag för mitt liv. och hur vi vann tillsammans. Så förutom att det är en bok för de som diagnostiseras med en sjukdom, är det även en bok för anhöriga. De - om några - behöver bli sedda och få stöd.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag själv, och med mycket stöd från min mamma, kände att det är ett förskräckligt kaos vi alla helt ofrivilligt hamnade i. Och hur man, som anhörig, landar i ett ingenmansland. Insåg därför ganska snabbt att det är otroligt viktigt att man ser alla involverade utifrån deras egna förutsättningar. För det finns inga rätt eller fel i en sådan här resa. Allas sanningar är deras egen sanning. Och denna lärdom kändes otroligt viktigt att faktiskt försöka beskriva och dela med sig av.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
För mig är böcker en sån viktig del av mitt liv. Det kan ge oss lite tankar på vägen, underhållning, fakta eller bara en feel-good känsla. Och att att kunna stanna upp och titta på det som händer runt omkring oss - och fånga upp och fundera kring det lilla en stund. För det där med att vi bara har ett liv att leva, på gott och ont - det är otroligt viktigt. Och att jag faktiskt kan göra skillnad för andra människor. Det inspirerar mig och får mig att vilja mer.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
De har verkligen uttryckt en fantastisk beundran över att vi har skapat denna bok gemensamt. Tror att de alla känner en stolthet över att få vara delaktiga, på sina egna sätt. Oavsett om de skrivit eller inte. Det där med att 'tillsammans är vi starka'...

Skriver du på något nytt nu?
Går faktiskt och finular lite på några olika tankar. Får se var detta tar oss.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Fundera gärna kring vad du vill att läsaren skall känna och veta när de läst din bok. Och sedan - för dig själv - gör klart vilken kronologi/ordning du vill hålla dig till. Och var inte rädd för att skriva - och skriva om - och skriva om. Att skriva en bok är en process och det går oftast inte fort. Och det är galet viktigt att man har lite roligt och känner att det ger någonting under tiden.

Varför ska man läsa din bok?
För jag tror att man kan få lite distans till sitt eget liv genom att läsa vår historia. Jag är i grunden en väldigt positiv människa och tack vare denna inställning, kan vi få vi så mycket tillbaka. Så varför inte läsa boken för kunskapen och erfarenheten. Och för hyllningen till de liv vi har förmånen att få leva.

Vad gör du när du inte skriver?
Att åka vår båt på havet, spela golf, resa nära och fjärran, god mat och dryck och att kunna skratta och prata tillsammans med familj och vänner. Och att läsa en god bok.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Egentligen alla! - för det finns så mycket livsglädje i boken. Men om jag skall nämna någon målgrupp så tror att om man är anhörig till någon som hamnat i ett kaos, eller att man själv befinner sig i ett kaos - har man nog mest att hämta.

Köp boken här!