Berätta om din bok!
Boken är en bild- och diktbok, där jag, Yvonne, har skrivit en dikt till varje målning av Åke.
Tillsammans bildar bild och dikt ett epos.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken kom till genom att konstnären Åke Bjurhamn frågade mig, poeten Yvonne Andersson, om jag ville skriva nya dikter, till hans målningar av lador. Tidigare har vi arbetat på samma sätt med slott och katedraler. På ett sätt var det en färdig idé, då det är tredje boken som bygger på dikt till målning. Men samtidigt växte nyanserna och tankarna under arbetets gång, till att det blev just ett epos, och att den utspelar sig i min barndoms miljöer.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
När jag skriver egna dikter inspireras jag av de intryck som dagligen omger mig. Det är även ett sätt att strukturera min vardag. Då skriver jag inifrån och ut. När jag skriver till Åkes målningar, arbetar jag istället utifrån och in. I "Jag kommer alltid hem" har berättade minnen och lånade namn från min släkt, blandats med de stämningar som Åkes målningar ger mig. Han berättade om sina lador och jag kände plötsligt att det var Roslagslador - vårt arbetsnamn var " de rabarberröda Roslagsladorna". När jag såg hans målningar kände jag stämningar från min barndoms trakter.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
De flesta med glädje och uppmuntran. Och samma sak upphöjt en dimension när jag började skriva till Åkes målningar.
Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag jobbar med diktsamlingen Konvalescensen, medan jag läker min opererade fot.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv mycket! Läs mycket! Skriv mer och läs mer. Ge inte upp. Prata om ditt skrivande, med likasinnade eller andra intresserade, så att du reflekterar och får olika infallsvinklar. Det utvecklar.
Varför ska man läsa din bok?
För att den i koncentrat ger både igenkänning och nykänning av känslor och stämningar som vi alla kanske går och bär på, samt för att njuta av Åkes fantastiska målningar. Och! För att ord och bild kompletterar varandra och lyfter ytterligare en dimension.
Vad gör du när du inte skriver?
Läser och umgås med min familj över goda middagar.
Och så försörjer jag mig som lärare.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som tidigare inte vågat sig på poesi!

Och förstås de som intresserar sig för poesi och konst.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
När jag skriver egna dikter inspireras jag av de intryck som dagligen omger mig. Det är även ett sätt att strukturera min vardag. Då skriver jag inifrån och ut. När jag skriver till Åkes målningar, arbetar jag istället utifrån och in. I "Jag kommer alltid hem" har berättade minnen och lånade namn från min släkt, blandats med de stämningar som Åkes målningar ger mig. Han berättade om sina lador och jag kände plötsligt att det var Roslagslador - vårt arbetsnamn var " de rabarberröda Roslagsladorna". När jag såg hans målningar kände jag stämningar från min barndoms trakter.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
De flesta med glädje och uppmuntran. Och samma sak upphöjt en dimension när jag började skriva till Åkes målningar.
Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag jobbar med diktsamlingen Konvalescensen, medan jag läker min opererade fot.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv mycket! Läs mycket! Skriv mer och läs mer. Ge inte upp. Prata om ditt skrivande, med likasinnade eller andra intresserade, så att du reflekterar och får olika infallsvinklar. Det utvecklar.
Varför ska man läsa din bok?
För att den i koncentrat ger både igenkänning och nykänning av känslor och stämningar som vi alla kanske går och bär på, samt för att njuta av Åkes fantastiska målningar. Och! För att ord och bild kompletterar varandra och lyfter ytterligare en dimension.
Vad gör du när du inte skriver?
Läser och umgås med min familj över goda middagar.
Och så försörjer jag mig som lärare.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som tidigare inte vågat sig på poesi! Och förstås de som intresserar sig för poesi och konst.