Jag och min mamma Jag och min mamma

ÄNTLIGEN EN SJÄLVHJÄLPSBOK som betraktar läsarna som vuxna och ansvarstagande personer kapabla att fatta sina egna beslut! Liria Ortiz väcker debatt om vanliga myter kring synen på våra mammor och presenterar berättel- ser om hur döttrar hanterar relationen med sina mammor i det vardagliga livet. Samtidigt fördjupar hon sig på ett tydligt sätt så att det är lätt att förstå när och hur de olika redskapen kan användas. Liria Ortiz erbjuder ett smörgåsbord av kraftfulla verktyg. När man läser boken får man en känsla av att hon sitter precis bredvid läsaren och för ett samtal där hon kommer med nya infallsvinklar som presenteras på ett pedagogiskt sätt samtidigt som hon vägleder med värme och omtanke med frågor och övningar. Som läsare bemöts man med respekt, man blir förstärkt och man får konkreta redskap.

Boken är skriven för dig som har haft eller har en besvärlig relation med din mamma eller någon annan nära person. Boken är pedagogiskt upplagd och kan användas individuellt, i studiocirklar eller självhjälpsgrupper.

För att få ut maximal utdelning av boken erbjuder hon möjligheter till reflektion, övning och även återkoppling via e-post.

LIRIA ORTIZ är leg. psykolog, leg. psykotera- peut och handledare med KBT inriktning, utbildningskonsult, föreläsare, författare och lärare i motiverande samtal (MINT). Hon är också med i flera expertpaneler och svarar på läsarens frågor på Insidan i Dagens Nyheter, tidningen LevaPS! och Psykologförbundets nätplatsen Psykologiguiden.
Några av hennes böcker är: Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal, Natur & Kultur, 2008; När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal, Natur & Kultur, 2009.