Berätta om din bok!

Min bok är ett resultat av att få ge mina barn tillgång till deras historia. Det är också ett sätt för mig att dela mina personliga erfarenheter med andra. Jag hoppas att min bok en dag ska finnas på varje enskild reumatolog klinik och bibliotek i Sverige som ett stöd för de människor som funderar kring reumatism och graviditet. Boken är menad att lyfta en rad frågor och påvisa de brister vi har inom vården idag när det gäller gravida reumatiker.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

När jag var gravid så kände jag mig väldigt ensam om det jag upplevde och hittade ingen information om reumatism och graviditet. Hur hade andra gjort innan mig? Hur var upplevelsen för dem? Jag bestämde mig för att skriva en bok om det jag upplevde, dels för att bearbeta det som hände mig och samtidigt för att ge andra den informationen som jag själv saknat. Tankarna på boken fanns redan 2009 men jag började skriva på den först 2011. Det tog mig tre år att göra boken färdig eftersom den innehåller två graviditeter, växte fram under skrivarprocessen och jag behövde tid för återhämtning mellan varven.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Möjligheten till att kunna påverka människor och samhället vi lever i. Att skriva har för mig som har en nedsatt arbetsförmåga blivit ett sätt att arbeta där jag själv kan styra över tiden och samtidigt lyssna till min kropp. Möten med människor inspirerar mig och att få dela deras historia.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Min man Erik tyckte till en början att det var jobbigt att jag lämnade ut mig själv eftersom det innebar att jag även till viss del lämnade ut honom och han är en väldigt privat person. Min familj och mina vänner har varit otroligt stöttande i processen och jag har mötts med väldigt stor nyfikenhet av min omgivning. Många människor har uttryckt att jag är modig. Det finns människor som är rädda för som kritiken som riktas mot vården. Jag har också noterat att det finns en rädsla hos en del människor som inte delar samma värderingar som mig vad gäller surrogatmödraskap. En del företag och organisationer har avböjt olika samarbeten eller avstått från att träffa mig helt, på grund av en osäkerhet inför möjligheten att de kan uppfattas som att de stödjer och/eller främjar surrogatmödraskap ifall de till exempel säljer min bok.

Skriver du på något nytt nu?

Nu skriver jag på min första kriminal roman som en del av min utbildning på Skrivarlinjen på Folkuniversitetet. Det är en oerhört roligt och spännande process.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Följ din längtan och din dröm. Bara du själv står i vägen för att bokprojektet inte blir av. Behöver du stöd och råd på vägen kan det vara en god idé att söka sig till en skrivarkurs.

Varför ska man läsa din bok?

Jag hoppas på att beröra mina läsare på olika sätt beroende på vad just deras syfte är med att läsa boken.

Läs boken om du vill få en ökad förståelse för gravida reumatiker. Min bok är ett kvitto på att ingenting i livet är svart eller vitt, utan består av en rad olika beslut som vi som enskilda individer behöver stå upp för.

Vad gör du när du inte skriver?

I första hand finns jag där för mina barn och min familj men jag tycker också om att yoga och umgås med mina vänner. Jag har ett förflutet inom modevärlden och är en estet ut i fingertopparna. Därför älskar jag allt som har att göra med färg och form. Jag trivs också väldigt bra när jag arbetar med mitt hus eller trädgård, får vistas på sjön eller promenera i skogen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag vill att mina barn ska läsa boken när de blir äldre eftersom de växer upp med en kronisk sjuk förälder och det kommer att påverka deras liv.

Sedan vill jag naturligtvis att målgruppen, dvs reumatiker och deras familjer läser boken men också alla de som möter reumatiker genom sitt arbete till exempel läkare, sjuksystrar, barnmorskor, sjukgymnaster och terapeuter.

Boken är även till för alla de människor som har funderingar kring, IVF, surrogatmödraskap och adoption. Eftersom surrogatfrågan just nu utreds av regeringen så kan boken vara lämplig att läsa för de människor som arbetar med den frågan på olika sätt samt de journalister som skriver om detta.

Köp boken här!