Berätta om din bok!

Boken är den andra i en serie om fem och huvudpersonerna har sitt säte i Lysekil. Efter färdigställandet av  “Förändringen” den första boken i serien har Per tänkt slå sig till ro i några månader. Dessa planer slås dock i spillror när han kallsvettig en tidig morgon vaknar av en uppenbarelse. Med familj och vänner dras han in i förvecklingar där frågan om vilka som är vilka och vad som är vad ställs på sin spets. Tillsammans med bokens författare och läsarna dras huvudpersonerna in i ett äventyr utanför gällande ramar. Efter underliga samtida händelser på Adelsö i Mälaren och NASAS högkvarter i Washington D.C. går händelserna parallellt vidare på en topphemlig militärbas i Nevadaöknen och Teneriffa. Mystiken får sin upplösning på Teneriffas rymdobservatorium. Eller får den det?

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Bokens tillkomst växer fram under skrivandets gång. Författaren håller i pennan, men någon annan för den.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Inspirationskällan till skrivandet är livet självt.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Omgivningen tycker förhoppnings det är spännande och givande.

Skriver du på något nytt nu?

I jakten på sanningen skriver jag nu på den tredje boken som heter just “Jakten På Sanningen.”

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är bara att fatta på papper och penna. Alla bär på en personlig historia som är viktig för händelsekedjan.

Varför ska man läsa din bok?

Vi föds som original, men de flesta av oss dör som kopior. Mina böcker ska förhoppningsvis mana till ett större fritänkande.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag jobbar inom sjukvården med människor som har avvikelseproblematik.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag vill att alla ska läsa min bok.