Detta är min andra bok, och till skillnad ifrån min förra bok som var en självbiografi, så är denna bok uppbyggd på åsikter, tankar och funderingar, samt fakta om samhället.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag var trött på samhällsutvecklingen, samt såg en stor fara i okunskapen och ointresset för hur saker och ting hänger ihop i samhället, på många håll och kanter. Något jag också insåg var att oerhört många människor glömt bort vår samhällshistoria, även fast många utav de stora händelserna skedde under det århundrade de flesta i vårt samhälle idag kommer ifrån.
Jag pratar om arbetarens kamp för rätten att kunna leva och överleva på sin lön, arbetarens kamp till något så mänskligt som rösträtt och att få vara politiskt aktiv, och kvinnans rätt till samma rättigheter som mannen och den oändliga kampen till att själv få bestämma över sin egen vilja och kropp!
Glömmer vi bort vår historia så är det oerhört svårt för yngre att förstå vikten i att bevara det vi har, och betydligt svårare att kunna utveckla det vi har. Mycket våra förfäder kämpade för tar vi idag för givet, och det tror jag är livsfarligt! Så jag bestämde mig för att försöka förklara hur saker och ting hänger ihop, samt vilken makt vi har i det här landet där vi kan demonstrera, agera, rösta och så vidare. Jag har försökt att fokusera på att vi är starka tillsammans, genom solidariteten, och att det blir mer jämställt om vi alla hjälps åt, men då måste också individen tycka, tänka och agera, annars försvagas massan.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid gillat att uttrycka mig i skrift, på ett eller annat sätt. Jag började skriva egna låtar som 8-9-åring, och egna dikter i tonåren. I dagsläget har jag skrivit två böcker och försöker blogga så ofta jag hinner.
Det lär bli fler böcker, men det är ganska så jobbigt att skriva en bok. Det är spännande och nervöst i början, jobbigt och frustrerande i mitten, och när man skrivit slutet är man både överlycklig samtidigt som man vill spy på det man skapat, för man är så trött på det! När man sedan får se den första, tryckta boken så blir det total glädje igen, samtidigt som man blir ganska så liten då det är ganska blottande att skriva en bok. Men jag tycker att det är viktigt att visa vad man tycker, förmedla sina åsikter och funderingar, samt sina erfarenheter – förhoppningsvis kan dem antingen hjälpa någon, eller skapa gemenskap och styrka!

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Många tycker det är kul oh intressant, andra har ingen åsikt alls, och så finns det dem som tycker det är onödigt och lite märkvärdigt, men så är det alltid!

Skriver du på något nytt nu?
Nej, nu är det paus i skrivandet ett tag och fokus på valrörelse, bröllop och bloggen! Fast så sa jag förra gången också, så man vet aldrig!

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Vi alla är olika, vi alla är unika, men samtidigt så är vi också alla ganska så lika. Även fast vi, i detta land, inte är så kända för att öppna oss och prata känslor och erfarenheter, så har vi ofta mycket gemensamt, samtidigt som vi kan ha helt olika lösningar och sett att se på våra erfarenheter. Man kan förmedla så oerhört mycket i text, och jag tror att det är extremt viktigt att inte vara för hård mot sig själv i sitt skrivande. Vi alla skriver och uttrycker oss på olika sätt, det är bara en del utav det personliga i ens skrift.

Varför ska man läsa din bok?
Om man inte vet vilka facket är eller varför det är viktigt, så skall man läsa min bok!
Om man tycker att politik är byråkratiskt och tråkigt så skall man läsa min bok, ALLT är politik!
Om man tror att vi lever i ett jämställt land, så skall man läsa min bok!
Om man tycker att alla är lika mycket värda, så skall man läsa min bok!
Och om man insett att ungdomen är framtiden, så skall man läsa min bok!

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är en vanlig arbetare och är både fackligt och politiskt aktiv. Jag brinner främst för ungdomsfrågor, jämställdhetsfrågor och miljöfrågor. Jag försöker utbilda mig så mycket jag har möjlighet till, och försöker även hinna med lite fritid och då dansar jag balett.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Ungdomar och förvirrade medelålders.

Köp boken här!