Berätta om din bok!

Boken berättar om Karl den store som levde 742-814. Det är alltså i år precis 1200 år sedan han dog. Karl kom ur en släkt, karolingerna, som tillhörde det frankiska folket. När hans välde var som störst överensstämde gränserna nära med de yttre gränserna för de ursprungliga sex medlemmarna i nuvarande EU – Frankrike, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och Italien.  Boken handlar om hur Karl byggde upp sitt rike genom ett ständigt krigande men också genom samarbete med kyrkan och genom ett träget arbete för att främja kultur – det som kom att kallas ”den karolingiska renässansen”. Hans mål var ett kristet imperium och höjdpunkten i hans liv kom när påven juldagen år 800 krönte honom till kejsare i Peterskyrkan i Rom. Karl kallades redan under sin livstid Europas fader. I boken beskrivs också hur det väldiga riket under hans söners och sonsöners tid kom att splittras och referenser gör till nuvarande EU, särskilt aktuellt med tanke på årets val till Europaparlamentet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Mitt intresse för Karl den store väcktes inför folkomröstningen 1994 om Sveriges inträde i EU genom den distanskurs, Tidernas Europa, som Sveriges universitet och Sveriges radio då erbjöd svenska folket. Jag skrev så småningom en magisteruppsats i ämnet Karl den store vid Lunds universitet och sedan kom idén att skriva en berättelse om Karls tid, alltså inte en avhandling, och banden till vår egen tid och försöka få den lättillgänglig, spännande och läsvärd för många. Tack vare mitt arbete med internationella kontakter och inte minst vänner i ett av Karls kärnområden, Luxemburg, fick jag också ”närkontakt” med sådant som finns kvar efter honom.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag vill berätta! Berätta om människor, deras utveckling, bortglömda öden och händelser, ibland om ”stort i smått”. Hittills har jag inte skrivit någon bok utöver denna om Karl men däremot artiklar om släkter eller om enskilda.” Berättaridén” var också en av utgångspunkterna för både min magisteruppsats och min mastersuppsats vid Malmö högskola.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag brukar inte berätta för min omgivning när jag arbetar med en artikel utom för några få som jag vill diskutera någon enskild fråga med. Boken om Karl har jag arbetat med så länge att flera känner till arbetet. När artiklar väl är färdiga brukar jag få uppskattning. Boken om Karl kommer just ut – jag har på senaste tiden läst upp avsnitt ur den för nära bekanta och de har reagerat positivt. Något annat är knappast att vänta från de som jag umgås med och deras uppskattning får tas med en nypa salt.

Skriver du på något nytt nu?

Nej, något nytt har jag inte påbörjat men funderar på ämne för en ny berättelse.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt dig inte slås ned av motgångar under resans gång, ta till dig kritik. Framför allt – GE INTE UPP!

Varför skall man läsa din bok?

I min bok väcks en spännande tid till liv också för läsare i Sverige, där Karl den store är praktiskt taget okänd. Läsaren får lära känna Karl och andra män kring honom, också bakom de officiella fasaderna, och även kvinnornas roll och öden lyfts fram. Boken försöker även visa på Karls historiska roll för Europa, han som kallades Europas fader, och var han sökte sin identitet. Läsaren får också en uppfattning om Karls betydelse för dagens kontinentala Europa där arvet efter honom fortfarande hyllas, framförallt i de länder som har sina rötter i hans välde.

Köp boken här!