Berätta om din bok!
Den handlar om utsatta barn.Barn som samhället sviker.Det är ofattbart - men sant och verkligt.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Idén föddes i och med min vetskap om dessa barn.
Att följa 7 namngivna barn gav mig en utgångspunkt om hur upplägget och tonen och språket skulle utforma sig.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag måste skrifa då det fungerar som en ventil.Självklart har jag ett budskap-- det kunde vara jag - eller du.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Positivt. Jag blev faktiskt förvånad över den glädje alla uppvisade.
Skriver du på något nytt nu?
Jag håller på med bok sex om dessa gatubarn.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Skriv om något som du vill förmedla. Skriv för att det är avkopplande.Skriv för att det är roligt.
Varför ska man läsa din bok?
Den bygger på en verklig händelse och den utspelar sig,förmodligen, just nu då du läser boken.
Tyvärr,vill jag tillägga.
Vad gör du när du inte skriver?
Andra fritidsintressen är trädgårdsarbete,jogging,simning och läsning.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Helst alla.