Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet

Av Billy Larsson

Berätta om din bok!

Boken försöker lägga en grund för en framgångsrik planetskötarrörelse. För att lyckas räcker det inte med ny teknik eller alarmistiska rapporter. Istället behövs ett samhälle präglat av en, måttlig, solidaritet med kommande generationer. För de globala miljöproblemen kommer att prägla det globala samhället under överskådlig tid. Därför måste någon stå upp för de som kommer att drabbas värst, alltså framtidens människor, och känna stolthet över det.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Huvudidén – att beskriva klimatproblematiken som en etisk fråga i relation till kommande generationer – den fanns från början. Men i övrigt har innehållet fått växa fram under de sju år som jag, till och från, arbetat med boken. Därför har det också blivit över 20 bearbetningar, av både språk och innehåll.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

En sak som inspirerar mig är att jag är oerhört trött på att skriva där det korta formatet är nödvändigt, som på FB. Det kommer sällan något gott ur diskussioner på sådana fora, däremot skapas konflikter, låsningar och ökande avstånd mellan människor. Därför känns det utmärkt att få utveckla ett längre resonemang om ett ämne. Och kunna lyfta fram komplexiteten i det.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag har inte fått så många reaktioner på min första bok än. Men jag märker att jag är mer sårbar för vad andra tycker – eller deras uteblivna reaktioner – än vad jag förstod innan jag skrivit en bok. Att ha en nyutgiven bok, kan vara en utsatt situation.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag fortsätter att beta av teman som varit viktiga för mig under livet. Och nu har jag kommit till min syn på psykoterapi. Så det är temat för min nästa bok, den handlar om känslofokuserad psykoterapi.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag tror det är viktigt att ha ett tydligt budskap, och inte behandla sitt ämne så utförligt att läsaren inte ser den röda tråden, och därför tröttnar. Min klimatbok var på runt 550 sidor när den var som längst, men slutade som en mer läsvärd bok på 432 sidor.

Varför ska man läsa din bok?

Har man ett intresse för mänsklighetens långsiktiga överlevnad, då tycker jag man ska läsa den här boken. För vad jag känner till finns det bara en liknande bok skriven av en psykolog, och det är Stoknes bok ”What we think about when we (try not to) think about global warming”. I bokform finns det alltså inte mycket skrivet om dessa frågor, och jag och Stoknes skiljer oss åt på väsentliga punkter. Så passa på och läs när det nu finns en bok på svenska om dessa frågor.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag lever ett ganska lugnt liv där jag arbetar ett par dagar i veckan som psykoterapeut, föreläsare och handledare. Helgerna tillbringar jag med min flickvän Lotta.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Allra helst skulle jag vilja att personer med viss position inom miljörörelsen läste boken, så att de åtminstone kände till att man kan tänka annorlunda än de existerande försöken att skapa motivation. För min bok beskriver en strategi för att få de globala miljöproblemen att nå en central roll i samhällsdebatten, vilket de inte har idag. Och det borde vara intressant att ta del av, även om man sedan kanske inte håller med om allt.