Om boken Kultur Pejling.
När jag insåg hur mycket svensk kultur har förändrats under mitt vuxna liv började jag undersöka vad som orsakade dessa förändringar. Uppenbarligen fanns det ingen medveten plan för förändringarna. Kulturen utvecklades till synes slumpartat och först i efterhand kunde man spåra sammanhanget mellan orsak och verkan.
Vad menas då med kultur? Svaret är närmast självklart. Endast hos levande människor kan vi finna kulturen, vilket kan uttryckas med följande påstående
Kulturen lever i människorna.
Varje människa har sin egen kultur och med viss förenkling kan man säga att kulturen består av insikter, värderingar, normer och uttrycksmedel. Det finns ingen kultur utanför människorna. Litteratur, teater, musik och andra konstnärliga produkter är kulturyttringar och inte kultur.

Boken beskriver kortfattat vilka institutioner som sörjer för vår kulturella programmering. Sedan har jag beskrivit ett antal ”besynnerligheter” i vår gemensamma kultur, som onekligen stöder hypotesen om den slumpvisa kulturutvecklingen. Allt tjänar som bakgrund till den stora frågan om vi har anledning att försöka påverka kulturutvecklingen på ett målinriktat sätt eller om vi ska fortsätta låt-gå-politiken.
Avslutningsvis argumenterar jag för några angelägna reformer.

Övriga frågor.
Jag skriver för att påverka. Det är bättre att försöka - och kanske misslyckas - med att åstadkomma en förbättring än att bara gnälla i kretsen av vänner med liknande åsikter.

Jag höll på i drygt tre år och det var bara min hustru, som kände till projektet.

Det finns ett överflöd av anledningar till att försöka påverka samhällsdebatten och i huvudet skriver jag för jämnan. Tyvärr kan ”okända” personer endast i sällsynta fall få sina bidrag publicerade.

Nästan allt är redan sagt eller skrivet, och nästan alla böcker består till 95 procent av sådant vi visste förut. Den som har något väsentligt att säga bör göra det så kortfattat som möjligt.

Man ska läsa min bok för att förstå hur en positiv samhällsutveckling beror på gemene mans kultur.

Jag har arbetat i svensk exportindustri med produktutveckling och som VD samt i Frankrike och Italien. Jag läser mycket på svenska, engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Helst är jag ute på sjön, nu med motorbåt och tidigare med segel. Efter 60 seglade jag 3-5 månader per år i Medelhavet.