Äntligen - Boken om Söderslättskvinnor!

Hur har kvinnor – våra förmödrar – levt och verkat på Söderslätt förr i tiden? Var finns
kvinnors historia? Var finns berättelser om de kvinnor som gjort avtryck på något sätt, de
företagsamma, de kreativa, de drivande kvinnorna, förebilderna?
Tre kvinnor – Viia Delvéus, Siv Heurlin och Eva Månsson - från föreningen FemNet i
Malmö/Oxie skapade ett projekt och började leta… Det var inte alldeles enkelt att hitta
lokal kvinnohistoria eller ens historiska kvinnor på Söderslätt. Våra förmödrar var ”osynliga”,
det var männens gärningar som dominerade i historiebeskrivningar. Kvinnor behöver
synliggöras – herstory måste berättas!
Till slut hade FemNet-kvinnorna samlat ihop drygt 200 kvinnor: lärarinnor, politiker, författare,
konstnärer, bondmoror, kloka gummor, häxor, med fl era, som bott och verkat på Söderslätt,
och vars livsöden beskrivs mer eller mindre kortfattat i boken. Bitar av allmän kvinnohistoria
binder ihop berättelserna.
Medtaget i boken finns också ett axplock av nutida företagsamma, kreativa och drivande
kvinnor, som ägnar sig åt samma verksamheter som kvinnor gjort under sekler - nu i annan,
modernare tappning.

FemNet-kvinnorna har också arrangerat ”Resor i kvinnospår” samt skapat en ”Kvinnokarta
Söderslätt”. Deras arbete har uppmärksammats i lokaltidningar och i Trelleborgs Allehanda.
Lokaltidningar på Söderslätt har dessutom nominerat dem till vardagshjältar 2015.