Berätta om din bok!

Det är en berättelse om hur min judiska svägerska, Else Möller, räddades undan en säker död genom att hennes föräldrar skickade henne från Tyskland till en moster i Malmö vintern 1939. Föräldrarna mördades av nazisterna och tolvåriga Else hamnade i ett trauma som släppt först nu. I nästan 60 år har jag känt Else och i lika många år har jag undvikit att tala om förintelsen med henne, av omsorg. Jag har hela tiden visst att hennes historia var en gripande och stark berättelse. Som journalist har det varit särskilt svårt att inte få berätta om Elses räddning förrän nu

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade en färdig idé, men färdriktningen har ändrats något vid de tillfällen då mitt journalistiska grävande har motiverat en kursändring. Boken är en intervju- och reportagebok med ett rikt bildmaterial. Möjligen kan boken kallas amatörforskning.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Mitt behov av att utföra en långsam intellektuell process och samtidigt sätta ord på processen.
Inspireras gör jag av mötet med människan. Utmaningen går ut på att skärpa sin hörsel så att jag i bruset kan urskilja de verkliga berättelserna.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Positivt. Jag har varit journalist i ca 35 år, så min omgivning är van vid att jag alltid skriver på något alster. De vet också att de ibland får vara bollplank i någon formuleringsfråga.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver inte på något nytt just nu, men jag har en klar idé om vad mitt nästa skrivprojekt ska ha för tema.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Definiera din läsare. Det spelar ingen roll om han eller hon verkligen finns, men du ska ha ett "ansikte" som lyssnar på din berättelse. Fokusera därefter helt på honom/henne. Formulera en sammanfattande rubrik på din berättelse och bygg sedan ut din rubrik till ett rikt förgrenat flödesschema. Håll noga koll på schemat så att det är logiskt - tappar du tråden så tappar läsaren tråden. Läs ditt manus. Läs det igen. Och igen. Om du är nöjd med ett textstycke till 95 procent, men vill nå 100 - var då inte rädda för att "kill your darlings", det vill säga skriva om hela klabbet.

Varför ska man läsa din bok?

För att få en repetitionskurs i vad nazismen verkligen innebar. I dag är snart alla ögonvittnen döda och nazismen har mytologiserats och förvanskats.

Vad gör du när du inte skriver?

Läser, reser, motionerar, pratar strunt med människor jag gillar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Människor med intresse för epoken och som kanske har egna minnen av hur krigsåren påverkade Sverige. Ungdomar i gymnasieåldern. Kanske kan boken funka som bredvidläsning till historielektionerna.

Köp boken här!