Berätta om din bok!
Boken handlar om kyrkans utveckling genom årtusendena.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag började arbeta på boken för 25 år sedan och sedan har det växt fram.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid ansett att kyrkan har förlorat sitt esoteriska arv och ville fördjupa mig i vad kyrkan har gått miste om.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Från officiellt kyrkligt håll har man reagerat med avståndstagande.

Skriver du på något nytt nu?
Nej.

Varför ska man läsa din bok?
För att människor behöver få upp ögonen för vilka andliga sanningar som kyrkans officiella representanter har undertryckt.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Människor som är engagerade i teologiska och filosofiska världen.

Köp boken här!