Berätta om din bok!

LedarStegen beskriver hur man blir en riktigt bra ledare. Den handlar om att leda samarbete, närmare bestämt om hur man som ledare kan stärka det jag förkortar FFA, det vill säga förutsättningar, förmågor och attityder. FFA sammanfattar det som krävs för att vi på jobbet ska kunna leverera, förbättra och lära.

Utifrån FFA beskriver boken hur man i 5 konkreta steg kan bli en bättre ledare. Det handlar om att bottna, synliggöra, se, utmana individen och bygga lag. Till stegen finns också en verktygslåda som ger stöd till vardagens ledarskap.

LedarStegen med den medföljande verktygslådan är tänkt som en handbok för ledarskapsutveckling. Den ska kunna användas både på egen hand och i grupp, tillsammans med kollegor.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

De första tankarna till en bok fick jag redan på 90-talet då jag hade forskat om förändringsarbete på Linköpings universitet och sedan började arbeta med verksamhetsutveckling på Saab. Men det första skrivandet började först 2001 när jag tog 20% tjänstledigt från mitt arbete som produktionschef för att kunna bli adjungerad professor i Förändringsledning.

Det dröjde dock till 2006 innan skrivandet tog fart. Skälet var att jag då både hade praktiska och mycket positiva erfarenheter av lean-arbete på Saab i Sverige samt hade fått chansen att möta och anlita Etsko Schuitema som stöd för ledarutvecklingen på Denel Saab Aerostructures i Sydafrika. Hans modell ”The care and growth model” har tillsammans med lean varit mina största inspirationskällor sedan dess.

Successivt har jag gjort synteser av mina egna chefserfarenheter och andras erfarenheter. Jag har nämligen under lång tid haft förmånen att träffa många kunniga ledare och forskare. Synteserna har jag hela tiden dokumenterat i ett manus. Texten blev med tiden allt större och det har varit en jätteutmaning att hela tiden försöka förenkla och hitta kärnan. Ibland var det så frustrerande att jag i perioder la manuset åt sidan för att få distans till det. Jag bollade koncepten med min vän Tor Berggrund och testade idéer också på kollegor och andra i mitt nätverk. Till slut hade jag kokat ned kärnan i bra ledarskap till att kunna beskrivas i metaforerna ”stege” och ”träd”, som jag i boken kallar LedarStegen och SamarbetsTrädet.

För att slutföra arbetet tog jag extra julledigt 2013 och arbetade under fyra veckor mycket intensivt med att få ihop det första kompletta manuset. Jag bad sedan fyra mycket kunniga personer från fyra olika branscher att kommentara min text och mina powerpoint-figurer.  De gav i februari 2014 sina synpunkter – och deras rekommendationer av boken, som idag finns på omslaget, stärkte mig i mitt beslut att publicera boken.

Vad fick dig att vilja skriva? Vad inspirerade dig?

Jag ville skriva boken för att hjälpa till att lyfta ledarskapet i organisationer runt om i Sverige. Jag har sett och upplevt hur lätt det är att fastna i mediokert ledarskap. Jag har också sett vilka fantaskiska effekter en bra ledare har på både trivsel och resultat.

Min erfarenhet är att mediokert ledarskap uppkommer ur bristen på Tuff Omsorg samt bristen på bra prioritering och bra arbetssätt för cheferna. Ibland beror det bristande ledarskapet också på feghet – det är därför jag ägnar ett kapitel åt det jag kallar Modigare Ledarskap.

Tuff Omsorg handlar till del om att vi genuint måste bry oss om andra. Men det handlar också om att vi då har rätt att kräva personligt ansvar. Jag har med åren blivit helt övertygad om att vårt samhälle behöver mer av den kombinationen – inte bara för ledarskapet i arbetslivet utan också i exempelvis politiken och inom skolan. Tuff omsorg och FFA är alltså begrepp som kan användas i många sammanhang, och det har gjort arbetet med boken ännu mer inspirerande.

Varför ska man läsa din bok?

Jag tycker att man ska läsa boken för att man vill reflektera över vad som är riktigt bra ledarskap och för att man vill bli inspirerad att ta nya steg i sin egen ledarutveckling.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Framförallt vill jag förstås nå alla som jobbar, eller vill jobba, som chefer och projektledare. Inte minst vill jag att högre chefer ska ta sig till budskapen och verktygen i boken. Det ger nämligen förutsättningar för att hela ledningsgrupper kan utvecklas tillsammans – både snabbare och bättre.

Men jag hoppas också nå andra som är intresserade av att vi ska få bättre ledarskap i arbetslivet, och i samhället i övrigt.