Berätta om din bok

Om man vill sätta en etikett på boken skulle det kunna vara en roman, eller en dramadokumentär, eller en släktkrönika eller kanske, som den heter, ett operalibretto. Den innehåller många ingredienser som hör hemma i en artonhundratalsopera, som kär­lek och dramatisk död, vackra salonger, svikna förtroenden och den svåraste nöd. I en inramning av smäktande arior, trumpetstötar och jublande körer.

Boken följer en släkt från tidigt artonhundratal till tidigt nittonhundratal. Med inblickar i frikyrkorörelsens upprinnelse, kvinnors kamp för jämställdhet och inte minst musiklivet vid och kring en rad europeiska operascener.

Hur kom boken till?

Jag har skrivit boken för att jag varit väldigt nyfiken på bokens huvudpersoner och den tid de levde – artonhundratalets senare del. Inte minst på en av huvudpersonernas roll i den framväxande kvinnorörelsen.

Boken har varit på gång i många år. Själv kom jag in i bilden för snart 50 år sedan, då jag gifte mig med ett barnbarn till en av huvudpersonerna. Sedan dess har jag av och till fått höra berättelsen om släktingen som var nära att hamna i sibiriskt fängelse, om Richard Wagners stora förtjusning när han första gången hörde min frus farmors far sjunga, om hur min frus farmors morfar vann sin första hustru på Priffe och många andra händelser som släkttraditionen velat föra vidare.

Att det fanns en rik kista av berättelser kring släkten att ösa ur har jag vetat länge och när jag för ett par år sedan började gräva i det otroligt rika arkivmaterialet i form av brev, manuskript, tidningsartiklar och fotografier insåg jag att det fanns material till en både spännande och intressant bok.

Boken har vuxit fram successivt under de senaste två åren. Liksom huvudpersonernas karaktärer. När nya pusselbitar kommit till har berättelsen letat sig nya vägar och personernas karaktärer har ändrats både en och flera gånger. Boken är skriven i form av ett antal fristående episoder som sedan fogats samman till en hel berättelse. Svårigheten har kanske främst varit att bestämma var, i tid och rum, jag ska göra avgränsningarna.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

I första hand alla som är släkt med någon av personerna i boken, men också personer som vill läsa om hur det var att på artonhundratalet leva som en hyllad operasångare eller vid hans sida och samtidigt ha egna författardrömmar.