Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag har länge planerat att skriva och ge ut en bok. Men plötsligt kom jag på att dessa texter som tidigare varit publicerade i Kristianstadssbladet kunde fungera i bokform och på den vägen är det!

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid haft en stor glädje vid att formulera mig med ord, sen kan det vara både roliga och tragiska händelser som får mig att börja skriva. Inspirationen kommer ofta under skrivprocessen. Att läsa bra och underfundiga författare kan också ge intresse att leka med orden.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
De flesta blev glada och intresserade.

Skriver du på något nytt nu?
Jag har givetvis alltid något nytt på gång. Plus en del gammalt!

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Bara jobba på! Ge inte upp! Upplev glädjen när orden blommar och lever. Tänk inte så mycket på målet.

Varför ska man läsa din bok?
Jag har formulerat viktiga tankar och upplevelser. Mycket av det som skrivs är trams och flams. Jag försöker skriva om tidlösa frågor om livets mening och mål. Givetvis vill jag inte ge några färdiga svar. Hellre vill jag att läsaren ska få stimulans till egna tankar och erfarenheter. Och även att läsaren ska kunna känna igen sig och spegla sig i mina texter.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag jobbar som lärare i Mindfulness, lättyoga, avslappning. Jobbar som tidningsbud, ledsagare, kontaktperson. Är mycket tillsammans med familjen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som är intresserade av att ta del en medmänniskas tankar, känslor och upplevelser inför det stora och svåra i att vara människa. och kanske där med få bekräftelse på de egna livserfarenheterna

Köp boken här!