Berätta om din bok!
Bakom den vackra fasaden av ett välmående välfärdsland, pågår systematiska kidnappningar av barn från sina föräldrar. Med stöd av LVU, Lagen om Vård av Unga, har Socialförvaltningen rätten att tvångsomhänderta ett barn som misstänks fara illa hos sina föräldrar. Enligt FN:s Barnkonvention får myndigheterna ingripa för att som det heter: göra det som är bäst för barnen, om de får in en orosanmälan från en granne, lärare eller uppmärksam socialsekreterare.

Det låter ju bra i teorin, men i praktiken missbrukas LVU. Med medel från statsbutgeten betalar Sveriges Kommuner för att 'förvara' barnen i fosterfamiljer eller på sk HVB, Hem för Vård och Boende. Dessa är ofta vinstdrivande privata anläggningar, ofta delägda av de socialsekreterare som har rätten att förpassa sina LVU-offer till just det HVB-hem från vilken de kan få ut vinst i egen ficka.  Med ett statsbidrag på ca 40 000 kronor per LVU-klassat barn och månad kan man ana den miljardinustri som har uppkommit. Liknande Människohandel finns finns i de flesta andra länder. Men i Sverige är den sex gånger större per capita än tex i Tyskland. Den stora skillnaden är att i Tyskland diskuteras saken ivrigt, medan i Sverige råder en väl inlärd tystnad över myndigheternas skamgrepp.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Efter fem konsultår i Bryssel med inblickar i det ekonomiska falskspelet där, längtade jag hem till en stillsam pensionärstillvaro det blåögda Sveriges ärliga land. Men efter att ha lyssnat till ett trettiotal mödrar och fem utsatta fäder, började jag ana att något inte längre står rätt till i Landet Lagom.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Genom att börja skriva ned mina iakttagelser på en hemsida började jag långsamt se ett mönster. Hela LVU/HVB-industrin var en vinstmaskin för de inblandade socialsekreterare, poliser, domare, advokater och kommunala topp-politiker som hade lärt sig hålla tyst om skamgreppen. När jag sen sommaren 2010 skrev ned mina iakttagelser på Filosofens blogg:  www.peace.se/blogg   så fick jag kommentarer från främst drabbade mödrar och byggde därmed upp mina kunskaper i ärendet. Och denna sommar insåg jag att jag hade en sådan inblick att det var dags att ge ut en bok om saken.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Samma som jag själv: Under de första tio åren tror man inte att det är sant att det kan hända i Sverige. Sveriges Television säger ju att vi är världsbäst på Mänskliga Rättigheter? Och det tjugutal gånger vi blivit bötfällda i Europarådet så är landet ju så rikt att myndigheterna med skattemedel kan betala böterna och vi kan fortsätta som förut. Tyska tidskriften Der Spiegel kallade redan 1983 vårt LVU/HVB-system med termen 'Kindergulag im Sozialstaat Schweden.' Har du hört talas om fångläger för barn i SocialSverige? Efter upplevelserna från världskrigen insåg de luttrade tyskarna det som vi svenskar ännu var oförberedda på: tanken att myndigheterna motverkade och ljuger för de medborgare som de är anställda att skydda! De är för att hjälpa de blåögda svenskarna att vakna upp, som jag har skrivit boken.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag har efter en inbjudan från ICC, Den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, skrivit om: The Situation in Sweden. Det har blivit fyra genomarbetade brev för en professionell läsekrets inom International Criminal Court, samt för intresserade läsare i resten av världen. ICC-breven återges i boken. Jag hoppas att den engelska texten ska förfasa familjer i hela välden om hur grymt effektivt det svenska LVU/HVB-systemet tillhandahåller de ca 28 000 tvångsomhändertagna barnen på den svarta maknaden av sexmissbrukande fosterfamiljer och via avlägset belägna HVB-hem. Boken passar som ett underlag för den granskning som Europeiska Rådet nu planerar att utsätta vårt land för.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ja, börja med att skriva en blogg: Med gensvaret får du reda på intresset, och med kommentarerna bygger du upp trovärdigheten i det du skriver. Kanske får du kanske uppleva det jag upplever som 76-åring: Att trots att kroppen inte hänger med som tidigare så kan du med datateknikens, ordbehandlarens, Internet och Goggles hjälp putsa fram en mogen mening eller två, som dina medmänniskor uppmanar dig att skriva mer om!

Och via bla vulkanmedia.com ser du hur kort steget är mellan manus och tryckt bok numera. Upplev skaparglädjen att avrunda livet med en egen bok!

Varför ska man läsa din bok?
För att i valet 2014 rösta fram det parti som tar sig an den svenska LVU/HVB-skandalen!

Vad gör du när du inte skriver?
Filosoferar om nya idéer för framtiden som behöver skrivas ned, i vår tid av andligt uppvaknande

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som njuter av att förädla sitt språk till ett fungerande verktyg för förändring: Command of Language!

Köp boken här!