Berätta om din bok! Vad handlar den om? Vad vill den förmedla?

Handlingen utspelar sig i en framtid men som snart kan bli verklighet med tanke på dagens samhällsutveckling. Det är en kamp för överlevnad när samhället krackelerar på grund av

misstro mot myndigheter och ifrågasättande av etablerade fakta. Budskap: Vårt samhällssystem är lika skört som livet.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Blev inspirerad av det stabila livet på landsbygden förr i tiden till skillnad mot dagens samhälle som är mycket känsligt för störningar, vilket blir mer och mer uppenbart.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Tycker att livet vi lever trots allt är sunt. Vill gärna dra mitt strå till stacken för försvar av rättvisa och demokrati.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag möter viss förvåning då man mer ser mej mer som tekniknörd än som skönlitteraturförfattare.

 

Varför ska man läsa just din bok?

Den är angelägen med tanke på dagens samhällsutveckling. Genom att framkalla skräckvisioner av vårt levnadssätt kanske läsaren reagerar på saker som hen tog för givna och förhoppningsvis ställer upp till försvar för vår demokrati.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar som konsult inom teknikområdet plast. Även här förekommer oseriös propaganda.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som är bekymrade över dagens samhällsutveckling.

 

Skriver du på något nytt nu?

Ja. Denna gång en presentbok om ett ämne som aldrig tidigare behandlats i litteraturen.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Läs mycket böcker! Skriv mycket och kasta allt för att sedan börja om.

 

Är det något annat du vill tillägga?

Var kritisk och ifrågasättande!