Berätta om er bok!

Boken är en debatt- och informationsbok med förslag till förbättringar för elever med funktionshinder.

Den är även ett stöd för blivande lärare hur/ vad de ska tänka på när de arbetar med elever som har behov av extra stöd i undervisningen.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Vi började diskutera hur dåligt förberedda blivande lärare var att möta elever med funktionshinder i skolan. I lärarutbildningen tar man inte upp så mycket om olika funktionshinder och vad man ska/ kan göra för dessa elever. Vi ville även debattera hur det är att arbeta som lärare. Bokens innehåll växte fram under intensiva diskussioner och ändrades om ett antal gånger. Grundidén fanns där från början men upplägget framkom efter hand.

 

Vad får er att vilja skriva? Vad inspirerar er?

Bristen på förståelse för elever med funktionshinder i skolans värld och att lärarutbildningen fortfarande förbereder blivande lärare så dåligt på att veta hur de ska hantera elever med funktionshinder. Vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet inom yrket. Kan vi stödja och hjälpa blivande lärare med vår bok från förskolan och uppåt så är vi nöjda.

 

Hur reagerade er omgivning på ert författarskap?

Omgivningen reagerade med glädje och gillande. Kollegor gratulerade och eleverna tyckte det var häftigt.

 

Skriver ni på något nytt nu?

Vi skriver lite var för sig just nu, men tanken finns på en eventuell uppföljare beroende på hur det går med försäljningen av första upplagan.

 

Har ni tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ta tid på er. Skriv i etapper och använd er av flödesskrivning i första utkastet. Sedan börjar det svåraste arbetet med att skriva en bok och det är att begränsa sitt skrivande.

 

Varför ska man läsa er bok?

Boken är bra att läsa om man vill diskutera sitt blivande läraryrke. Den är mycket bra att läsa om man vill ha råd angående elever med funktionshinder i skolan.

 

Vad gör ni när ni inte skriver?

Vi arbetar som lärare och specialpedagog i grundskolan och på Gruv/ Sfi.

 

Vilka vill ni helst ska läsa er bok?

Blivande lärare och rektorer.

Köp boken här!