Repotage om Marvi Kärki från mitt i.

Mervi beskriver om hur hundlyssnare utgår ifrån hundens urfader vargen och dess naturliga beteende. När hunden lämnar tiken för sin nya ägare betyder det att den lämnar en flock för en annan och ofta visar det sig att oroliga hundar har en otydlig roll i sin nya flock. Vidare beskriver Mervi att ägarna måste signalera att de är ansvariga i flocken för att hunden ska kunna lugna ner sig och bli stressfri.

Läs mer här.