Berätta om din bok!

En ärlig berättelse med både glädje och sorg om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det är ju en berättelse om min vardag så allt är fakta. Jag kan nog säga att historien var klar, det var bara hur den skulle komma fram som formades under tiden.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Viljan att berätta så att människor runt omkring kanske förstår mina handlingar lite bättre. Vill också förmedla att man kan ha det bra även om man är lite trasig. Lusten kommer när jag märker att jag gör viss nytta med mina föreläsningar och de andra två böckerna som kommit ut med samma ämne. Andra i min situation blir glada av att se sina symptom i skrift ... De inser att vi är många i samma situation. Kanske blir de också lite tröstade av att jag är positiv i min grundinställning.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De flesta har reagerat positivt men några tycker att jag lämnar ut mig och min familj för mycket. Vill därför berätta att alla som medverkar på ett eller annat sätt är tillfrågade först.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har ett projekt som jag hoppas komma igång med under sommaren 2014. Det beror dock inte bara på mig eftersom det ska handla om en mycket speciell man och hans liv.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Nä ... Känner mg inte tillräckligt rutinerad för att komma med råd till andra.

Varför ska man läsa din bok?

Som frisk ... För förståelse. Med diagnos ... För att inse att det inte behöver vara en katastrof.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag jobbar som sekreterare och Parkinsonstöd hos min neurolog.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla!

Köp boken här!