Berätta om din bok!

Boken handlar om Mikael och hans tre barn och hur socialförvaltningen behandlar dem när de är i behov av samhällets hjälp.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Budskapet i boken var ganska klart för mig, men i processen med skrivandet så förändrades vissa saker och andra kom till.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Sociala problem och samhället inspirerar mig. Mötet med andra människor och deras och egna erfarenheter gör att jag vill att fler ska få veta hur det egentligen ser ut bakom de dörrar som är stängda för många av oss.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Hela min omgivning har varit oerhört stöttande. Det är tack vare mina arbetskamrater och deras reaktioner på boken som fick mig att ge ut den.

 

Skriver du på något nytt nu?

Ja. Just nu skriver jag en bok som handlar om en psykopat.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Bara skriv, skriv, skriv. Be någon du litar på att läsa vad du har skrivit och be dem ge ärlig kritik. All kritik är positiv, även om någon tycker annorlunda än du.

 

Varför ska man läsa din bok?

För att man får en insikt och förståelse för hur det kan vara att bli beroende av samhället och vilken makt myndigheter har över en.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar som lärare i administration samt starta eget.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Hade jag fått bestämma, så hade denna bok ingått i socionomutbildningen så att nyblivna socialsekreterare inser hur deras beslut och beteende påverkar deras klienter.

Egentligen borde alla läsa den här boken för att förstå hur det är att hamna i socialens ”klor” och se att det kan drabba vem som helst.

Köp boken här!