Berätta om din bok!

   Betraktar mig inte som författare utan mer som redaktionssekreterare och har därför skrivit under pseudonym. Alla som delar fader Abrahams tro på himmelens och jordens Skapare får kalla sig Abrahams söner. Bibelns ”författare”, profeterna från Mose dagar på 1400-talet f.Kr. till aposteln Johannes med sin Uppenbarelse på 100-talet e.Kr., skrev sina böcker under andlig inspiration från ovan. ”Moses och Lammets sång” är en kommenterad Bibelberättelse från Skapelsen till Evigheten, som uppmärksammar de stora överensstämmelser som finns mellan Gamla Testamentet (GT) och Nya Testamentet (NT) – en parallellism. Händelser och profetior i GT får sin fullbordan i NT. Och NT finns förebildligt inneslutet redan i GT, vilket symboliseras av Davidsstjärnan med Segerkorset inuti på bokens framsida.

Det nya i sammanhanget är den nästan 2000-åriga historik som fogats in mellan epistlarna, församlingsbreven i NT, och Johannes Uppenbarelse. Den handlar om den Jesustroende församlingen av judar och hedningar som uppkom efter Jesu himmelsfärd och den brytning som senare skedde mellan synagogan och kyrkan. Ett kapitel handlar om relationerna mellan judendomen och kristendomen till våra dagar, ett annat om den politiska sionismens framväxt vid mitten av 1800-talet, som ledde fram till den moderna staten Israel och de andliga spänningar som finns i Mellanöstern idag. Hur blir avslutningen av historien? Liksom Bibeln avslutas med Johannes Uppenbarelse, avslutas ”Moses och Lammets sång” med ett försök till tolkning av den sista tiden före Tusenårsriket i kapitlet ”Riket åt Israel och Evigheten”. Den exakta tidpunkten vet vi inget om, men tecknen visar sig ett efter ett och vi uppmanas att inte slumra till, utan att vara vaksamma!

 

Varför skall man läsa din bok?

”Moses och Lammets sång” vänder sig till alla som ännu inte tagit ställning till Livets viktigaste fråga. Här och nu kan det vara nödvändigt med försäkringar av olika slag och en bra pension, men vad gör vi den dag dessa upphör att gälla – var vill vi befinna oss då? Det finns bara två alternativ och vi måste göra ett aktivt val. Det kan då vara viktigt att ta sig tid och läsa även ”det finstilta”, innan vi bestämmer oss!

Köp boken här!