Berätta om din bok!

Boken kom till efter många års journalistiskt skrivande, en längtan efter att sätta pränt på det viktiga tingen i ett enkelt liv, stora som små. Minnen som trängts i skallen har bönat att bli nedtecknade.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Minnen är som ett pärlband, det ena ger det andra och blir till en helhet. ett antal redan skrivna kåserier som varit publicerade samlades ihop och omarbetades, ytterligare berättelser tillkom, till slut blev det ett galleri av små porträtt på det som kommit in och omvälvat mitt liv, till det minnen om hur allting var en gång. Hur livet levdes i det lilla, i byarna för 70 år sedan utan glamour och röda mattor men ändå en värld fylld av magi. Tankar från nu och då. Boken är ett pärlband.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid skrivit, tillsamman med måleriet är det mitt sätt att hantera tillvaron. Jag vet inget annat. Inspirationen, är gudomlig när den kommer men ofta är det ett arbete, ett hantverk, bokstav vid bokstav blir till ord blir till mening blir berättelsen om ett liv.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Med glädje och nyfikenhet.

Skriver du på något nytt nu?

Just nu är jag i konvalescens efter en höftledsoperation men visst skriver jag om än i lite långsammare takt i nuläget.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Börja, ha hjälpläsare på vägen. Skriv om många gånger, men bestäm dig sedan för att nu är det klart. Annars är risken att man ändrar så länge att det att aldrig blir klart.

Varför ska man läsa din bok?

Därför att den kommer att göra dig glad. Därför att den kommer att gör dig ledsen. Därför att det lika gärna kunde vara du.

Vad gör du när du inte skriver?

Målar, läser, tittar på film och konsumerar talböcker i skrämmande mängder.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag vill att du och du och du ska läsa den. Mycket nöje!