Berätta om din bok!

Trilogin handlar om en tid som kan komma om vi inte är vaksamma. Med bokserien vill jag visa hur skör demokratin egentligen är och hur lätt människor kan skrämmas och manipuleras om de känner sig hotade av reella eller påhittade faror. Det som hände på 1930-talet, kan det ske igen? Här? Jag valde kriminalromanformen för att den har stor genomslagskraft och är en genre som jag uppskattar.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén till böckerna fick jag när jag stod vid huggkubben och brottades med en stor grenad björkklabbe. Hur lätt vore det inte för en person som kom bakifrån att få yxan i skallen, Historien om Octopus började rullas upp i huvudet som ett antal filmsnuttar. Jag lät händelserna utspelas på ställen som jag kände till väl, Uppsala och Stockholmsområdet. Stockholms skärgård och Mälaren har alltid legat mig varmt om hjärtat och en stor del av berättelsen utspelas därför på öar och båtar. Vår egen båt har också en central roll i första boken.

Ganska snabbt insåg jag att berättelsen inte bara skulle bli en ”vanlig” thriller utan att den också skulle ha en djupare politisk mening.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Enda sedan tonåren har jag velat skriva skönhetslitteratur och när företaget som jag arbetade på flyttade till USA, såg jag min chans. Samhällsfrågorna har alltid intresserat mig och att få adressera dessa i romanform har varit mycket lärorikt och spännande.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Mycket positivt även om de flesta trodde att jag skulle förlägga handlingen till ett forskningslaboratorium.

Skriver du på något nytt nu?

Eventuellt blir det en fortsättning på trilogin men med ett hopp på en 30- 50 år framåt i tiden, med focus på AI (artificiell intelligens) och reservdelsmänniskan. Vart är mänskligheten på väg?

Vad gör du när du inte skriver?

Mina fritidsintressen är: läsa allt från skönhetslitteratur till vetenskapliga artiklar, ölbryggning svampplockning och politik.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla bör läsa den och börja intressera sig för vad som kan hända om vi medborgare inte står upp för demokratin och sanningen. Och de yngre bör ta lärdom av vad som hände under nazisternas härjningar på 1930-40talet.

Octopustrilogin är mina första romaner. Tidigare har jag främst skrivit vetenskapliga artiklar inom bioteknik och medicin. Jag har ett femtiotal vetenskapliga artiklar och ett tjugotal patent. Inom näringslivet har jag arbetat som forskningschef, projektledare och varit ansvarig för affärsutveckling. Jag är gift och har två barn och bor i Uppsala.