Om det bara ville bli fred är en faktabaserad roman. Den tyske soldaten Herbert tar inte chansen att fly till Gotland vid krigsslutet 1945 utan hamnar i stället i nära två års krigsfångenskap i Sovjet. Hans unga svenska hustru Ann-Margret klarar sig undan den engelska terrorbombningen av Hamburg i juli 1943. Hon lyckas ett år senare fly med sina två små pojkar till föräldrarna i Stockholm.

Berättelsen om mina föräldrars öden under kriget är min första roman.

Bland min mammas efterlämnade papper hittade jag ett brev till henne från en tysk soldat. Han hade lyckats fly från Lettland till Gotland på en överfull liten färja. Nu var han i ett interneringsläger i Sverige. Han skrev att han hade haft sällskap med Herbert på stilleståndsdagen. Men denne hade inte vågat följa med på den vanskliga resan över Östersjön.

– Hellre låter jag ryssen ta mig än jag drunknar, sa han.

Den här historien pågår mellan 1939 och 1948. Den börjar med ett oväntat samtal från Hamburg år 2002. Och slutar med att jag visar mina barn den vägkrök där deras farfar tog adjö av sin lilla familj innan han återvände till östfronten i maj 1944.

Från början tänkte jag i första hand berätta för mina barn och barnbarn vad jag och mina föräldrar hade varit med om. Men så småningom har jag av omgivningens reaktioner förstått att den här historien kan vara intressant också utanför familjekretsen.

I första hand min hustru men också mina kamrater på skrivarkurser har stöttat mig medan Om det bara ville bli fred har vuxit fram.

Köp boken här!