Berätta om din bok!

En riktigt viktig bok! Syftet är att beskriva, upplysa och informera om ångest, panikattacker, fobier och tvångstankar till en bre­dare allmänhet och det är lätt att följa med i texten. Den är enkel och lättillgänglig och vänder sig till dem som har eller har haft den här typen av problem, till anhöriga, vänner och medmänniskor i allmänhet.

För att inte bara göra en stel beskrivning av problemen inledde jag boken med verkliga fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga. Jag är tacksam mot alla dem som lät mig intervjua och använda deras livsberättelser i min bok!

Regis­ter finns i början av boken. Dessutom ges förslag på vart man kan ringa vid behov, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor.

Många känner säkert igen tankar som:
Låste jag dörren? Slog jag av spisen?
Tittar alla på mig?
Jag får hjärtklappning!
Jag kvävs – jag måste fly!
Men – vad håller jag på med?
Ångest, panik, fobier och tvångstankar hör till våra stora folksjukdomar. Vem som helst kan drabbas. Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan problemen”bara kom”. Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga och motverka återfall, samt hur man kan mildra förloppet.

Tvångshandlingar innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på skarvar i gatubeläggningen.
Det kan ta så mycket tid i anspråk att yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer kan bli lidande.

Jag tänkte att boken inte bara skulle vända sig till den som drabbats, utan kanske i minst lika hög grad till människorna runt omkring – till kompisar, familj, lärare och medmänniskor. Syftet var att  informera utförligt men ändå lättfattligt om symptom och förlopp, för att avdramatisera och öka andras förståelse. Här i boken ges en bild av hur problemen kan se ut för andra i den drabbades omgivning. Om man förstår vad symptomen beror på, så kan fler söka hjälp.

Min tanke var att ge den som möter den typen av besvär, hos sig själv eller andra, en uppfattning om vad det rör sig om. Och att ge förslag på vad både den drabbade och andra runt omkring kan göra för att försöka lindra och hjälpa, för att inte behöva stå handfallna fast de så gärna vill hjälpa till.
Finns som bok och e-bok. Läs mer på: www.gustavson.se

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Så här kom boken till:

Mina då tonåriga barn tog med kamrater hem. Vid något tillfälle berättade de att kompisen ifråga hade ångest.
Vi började prata och genom samtalen hemma vid köksbordet insåg jag att problemen med ångest verkade vara både svårare och mer omfattande än jag trott förut. Jag ville så gärna hjälpa, men hur? När jag läste på för att forska i ämnet såg jag att ångest, fobier, panikattacker och tvångstankar ingick i den typ av olika psykiska problem som hör till våra stora folksjukdomar och orsakar stort lidande, som ofta drabbar de unga. Många lider i det tysta.

Så kom tankarna kring att skriva en bok om olika problemområden och ge en bild av vad ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Jag ville berätta om olika yttringar och symptom, vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som drabbats.
Så kom boken: Om någon du känner har ångest till.

Två saker slog mig
Det var två saker som slog mig. Det var så många som inte mådde bra med sig själva och det saknades bra litteratur. Jo, för dem som varit i kontakt med vården och fått både diagnos och medicin, för dem fanns det bra information. Den tillhandahölls av läkemedelsföretagen som tillverkade medicinen ifråga. Och naturligtvis facklitteratur för läkare och sjukvårdspersonal.

Ingen information
För den, som kände sig riktigt vissen eller som oroade sig för någon annan som verkade må dåligt, fanns ingen lättillgänglig information eller vägledning. Det saknades beskrivning på vilka symptom man borde reagera på och se upp med. Det saknades vägledning om vad man skulle kunna göra om man själv eller någon annan hade några av de aktuella symptomen.

Eftersom jag mötte så många i mitt arbete som specialistläkare som inte hade en aning om att det fanns ett namn på besvären de led av, trots symptom som var tydliga för mig, så beslutade jag mig för att skriva en bok om detta. Det var min önskan att skriva så enkelt och lättförståeligt, att vem som helst kunde lära sig känna igen symptomen och söka hjälp i tid. För mig var det dessutom viktigt att beskriva vad var och en kan göra själv och var man kan söka hjälp.

Angeläget ämne
Jag var så engagerad och tyckte ämnet var så angeläget att det gick förhållandevis fort att skriva boken.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Olika drivkrafter. En djup och intensiv önskar om att förmedla kunskap, att vilja hjälpa andra. Nyfikenhet och en önskan att upptäcka, lockar till att utforska nya ämnen. Skogspromenader och musik är stora källor till inspiration.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag fick en mycket fin recension av BTJ för den här boken och andra reagerade positivt och uppmuntrande.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har just avslutat min första kriminalroman och skall börja leta förlag till den. Sedan har jag påbörjat minst fem olika projekt till.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Gå en skrivarkurs. Läs böcker om författande. Våga börja – för det kan ge så mycket stimulans och glädje! Fråga på biblioteket – ofta har de tips att komma med och kan kanske förmedla kontakt med andra, som kanske vill vara med i en skrivarcirkel.

Varför ska man läsa din bok?

Den kan underlätta för många som har det svårt. Den kan öppna vägar till rätt behandling och ge ge den drabbade ett nytt liv! Den som läser får veta hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som drabbats – eller känna igen problemen hos någon som inte själv vet om vad det rör sig om och därför kanske inte sökt hjälp.

Vad gör du när du inte skriver?

Biståndsarbete i Afrika åtminstone några månader varje år. Jag älskar djur och natur, påtar i trädgården på sommaren, gör egna hudvårdsprodukter (säljer inte, det blir endast personliga presenter till familj och vänner), designar kläder.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

I princip alla. Det rör sig om så utbredda problem – och om man tänker att 10% av Sveriges befolkning har den här typen av problem och var och en av dessa har ett antal människor i sin omgivning (familj, vänner, arbetskamrater osv) så berör boken ett enormt stort antal människor.

Christina Gustavson
www.joelsgarden.se

 Köp boken här!