Berätta om din bok!
En riktigt viktig bok! Den vänder sig till dem som inte söker hjälp i första taget. Syftet är att beskriva, upplysa och informera om depression till en bre­dare allmänhet och det är lätt att följa med i texten. Den är enkel och lättillgänglig och vänder sig till dem som är eller har varit deprimerade, till anhöriga , vänner och medmänniskor i allmänhet. Regis­ter finns i början av boken.

Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall i nya depressioner, samt hur man kan mildra förloppet. Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till alla vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbats av en depression.

Det finns många fallbeskrivningar i boken. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem) och en person med hjärtsjukdom. Dessutom ges förslag på vart man kan ringa vid behov, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Vem som helst kan drabbas. Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”.

Symptomen kan vara svåra att känna igen. Här i boken ges en bild av hur en depression kan se ut för andra i den deprimerades omgivning. Om det går att upptäcka symptomen, så kan fler söka hjälp. Självmord kan förhindras!

Finns som bok och e-bok. Läs mer om depression på: www.gustavson.se

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Så här kom boken till:

Två saker slog mig
Det var två saker som slog mig. Det var så många som inte mådde bra med sig själv och det saknades bra litteratur. Jo, för dem som varit i kontakt med vården och fått både diagnos och medicin, för dem fanns det bra information. Den tillhandahölls av läkemedelsföretagen som tillverkade medicinen ifråga. Och naturligtvis facklitteratur för läkare och sjukvårdspersonal.

Ingen information
För den, som kände sig riktigt vissen eller som oroade sig för någon annan som verkade må dåligt, fanns ingen lättillgänglig information eller vägledning. Det saknades beskrivning på vilka symptom man borde reagera på och se upp med. Det saknades vägledning om vad man skulle kunna göra om man själv eller någon annan hade några av de aktuella symptomen.

Eftersom jag mötte så många i mitt arbete som specialistläkare som inte hade en aning om att de var deprimerade, trots symptom som var tydliga för mig, så beslutade jag mig för att skriva en bok om detta. Det var min önskan att skriva så enkelt och lättförståeligt, att vem som helst kunde lära sig känna igen symptomen på en depression och söka hjälp i tid. För mig var det dessutom viktigt att beskriva vad var och en kan göra själv och var man kan söka hjälp.

Angeläget ämne
Jag var så engagerad och tyckte ämnet var så angeläget att det gick förhållandevis fort att skriva boken.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Olika drivkrafter. En djup och intensiv önskar om att förmedla kunskap, att vilja hjälpa andra. Nyfikenhet och en önskan att upptäcka, lockar till att utforska nya ämnen. Skogspromenader och musik är stora källor till inspiration.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Uppmuntrande. Men jag har skrivit i så många år att det inte längre är något nytt.

Skriver du på något nytt nu?
Jag håller på att avsluta en kriminalroman och har påbörjat minst fem olika projekt till.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Gå en skrivarkurs. Läs böcker om författande. Våga börja – för det kan ge så mycket stimulans och glädje! Fråga på biblioteket – ofta har de tips att komma med och kan kanske förmedla kontakt med andra, som kanske vill vara med i en skrivarcirkel.

Varför ska man läsa din bok?
Den kan rädda liv! Den kan förhindra självmord! Den som läser får veta hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som är deprimerad – eller känna igen en depressison hos någon som inte själv vet om att han/hon är deprimerad och därför kanske inte sökt hjälp.

Vad gör du när du inte skriver?
Biståndsarbete i Afrika åtminstone några månader varje år. Jag älskar djur och natur, påtar i trädgården på sommaren, gör egna hudvårdsprodukter (säljer inte, det blir endast personliga presenter till familj och vänner), designar kläder.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
I princip alla. Depression är ett så utbrett problem – och om man tänker att 10% av Sveriges befolkning är deprimerade och var och en av dessa har ett antal människor i sin omgivning (familj, vänner, arbetskamrater osv) så berör boken ett enormt stort antal människor.

Köp boken här!