Berätta om din bok.
Ett urval dikter, tillkomna under tre decennier. Jag skrev främst under 90-talet en del dagsvers i Sundsvalls Tidning, även lite debatt- och kulturartiklar. Gjorde även en del kåserande radioprogram, främst i lokalradio . Så småningom gled skrivandet över i lite seriösare spår och det som kanske kan kallas för dikter började samlas i datorn.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken har funnits i tankarna länge och ett och annat försök till utgivning hos etablerade förlag har passerat spårlöst. Under tiden har jag publicerat en del dikter i Dagens Nyheter, under rubriken Dikt idag. För en tid sedan övertygade en god vän mig om att jag borde ge ut en samling, och där är vi nu.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Numera är det – när det gäller dikt – små signaler som leder fram till idé och ibland färdig dikt. En känsla, ett intryck eller en stämning – jag har lärt mig att vara lyhörd.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Min omgivning reagerar på mitt skrivande med välvillig förvåning, kan man kanske säga.

Skriver du på något nytt nu?
Skrivandet är för mig en ständigt pågående process som jag inte vill var utan.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Har definitivt inga tips och råd till andra som skriver. Allt allvarligt menat skrivande är individuellt.

Varför ska man läsa din bok?
Boken är medvetet liten, men innehåller drygt sjuttio dikter. Jag tror att den ska läsas med eftertanke och öppet sinne och i små portioner.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag har fått möjligheten att åter göra lite radio, vilket är mycket spännande. För en tid sedan avslutades en liten serie med mina texter under programpunkten Vid dagens slut i P1. En ny serie planeras till våren 2014. Radio är en fantastisk kommunikationsmöjlighet …

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag hopps finna läsare bland dem som reflekterar över tillvarons onda och goda. Alla är välkomna …

Köp boken här!