Berätta om din bok!

Den är del 2 i Dilmuntrilogin.

Det är en slags omvänt Gilgamesh historia, där vi ser saken från gudarnas sida. De är inte snälla, de betraktar sina skapelser som försöksdjur och något de äger. Samtidigt finns konflikter gudarna emellan, vilket får ett katastrofalt slut. 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Iden fanns redan.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag tycker om att fantisera och hitta på historier. Denna gång inspirerades jag dels av gamla sumeriska myter, dels av Erich von Dänikens historier om forntida rymdfarare.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

SF-gruppen på Tycho Brahe Observatoriet i Oxie är jätteförtjust. Nu har några av dem blivet mina redaktörer, fixar språkproblem och föreslår ändringar.


Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag har kvar del 3 av Dilmuntrilogin, men den behöver omarbetas rätt mycket. I tillägg håller jag på med två andra historier som har knoppats av från Dilmuntrilogin, där den ena är så gott som färdig. Jag kanske sticker emellan med något annat innan del 3.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt några utomstående titta på manuskriptet, helst sådana som tycker om att läsa samma genre, men inte umgås med dig hela tiden. Någon utanför familjen, alltså.

Varför ska man läsa din bok?

För nöjes skull, som parafras på ufokontakthistorier? Från ufonauternas sida då, förstås.


Vad gör du när du inte skriver?

Just nu förbereder jag 3 konstutställningar, samt en resa till Island, en Venuspassage som skall observeras från Kirunatrakten och en solförmörkelseresa till Australien och Nya Zeeland.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är intresserade av science fiction, fantasy, ufokontakter.