Berätta om din bok!

En roman om en av det moderna Sveriges mörka baksidor – skuggsidan som det är så lätt att skygga ifrån. Genom berättelsen löper också ett tydligt Stockholmstema. Jag vill be dig som börjar läsa boken att inte döma ut romanen på grund av att den först verkar bestå av två väsensskilda delar.  Till slut smälter de två nämligen ihop.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Storyn växte fram under processen. Men däremot tror jag att författare oftast bär inom sig någon sorts egen berättelse som alla deras alster på något sätt har fått sin näring ifrån. Författarens olika böcker blir då variationer på ett tema.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Som jag svarade på förra frågan bär man inom sig en berättelse som pockar på att komma fram. Dessutom finns det så mycket som är fel här i världen och som därför bör fokuseras på. Sen tycker jag det är roligt att hålla på och fila på språket så att det blir vackrare.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Frågan är något svår att svara på eftersom jag inte har någon enhetlig omgivning som talar med en röst.  

Skriver du på något nytt nu?

Ja! Temat har jag ganska klart för mig. Frågan blir vilken form det tar.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Läs mycket och börja sen att öva på att skriva berättelser (om det nu är det du vill börja skriva). Försök hitta din egen berättarröst. Efterapa inte andra.

Varför ska man läsa din bok?

För samhällsanalysen och språkets skull och förhoppningsvis är den även spännande. Dessutom lär det finnas en gnista humor i berättelsen.

Vad gör du när du inte skriver?

Mår dåligt.

Köp boken här!